Google Art Project

Nu hittar du delar av Skoklosters slotts konstsamling på Google Art, ett digitalt världsmuseum som gör världens konstskatter tillgängliga för alla.

I Skoklosters samlingar finns ca 1000 målningar, från 1400-talet fram 1960-talet. Övervägande delen av målningarna är porträtt, nästan 600 stycken. Övriga motiv är landskap, historiemåleri, stilleben, genrebilder och allegorier.

Målningarna har, förutom de som tillhört slottets byggherre redan på 1600-talet, kommit till slottet genom arv, gåvor till och inköp av ägarna. Brahefamiljen som ägde slottet i 253 år står för den största delen.

Upplev Skoklosters slotts konstsamling på Google Art »

Ett konstmuseum på nätet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet var bland de första museerna i Sverige som anslöt sig till Google Art Project. Google Art Project är ett sökverktyg som Google lanserade under våren 2011 för att på ett nytt sätt presentera konst från välkända museer och gallerier världen över.

Genom att finnas med i Google art vill vi öka tillgängligheten till, och kunskapen om, våra tre museers konstsamlingar för en större nationell och internationell publik.

Så fungerar det

Sökningen går till så att du navigerar runt i de olika museernas samlingar eller loggar in med ditt eget konto där du sedan kan skapa egna virtuella samlingar, göra jämförelser och kanske utbyta erfarenheter med andra medlemmar. Vissa konstverk kan också studeras i gigapixel-teknik vilket betyder att de kan uppförstoras så att kan se minsta penseldrag och andra detaljer.