Foto: Alexia Sinclair, A frozen tale, cropped detail

A Frozen Tale

på Skoklosters slott

I den uppmärksammade fotoserien "A Frozen Tale" väver den australiensiska konstfotografen Alexia Sinclair en berättelse kring några av Skoklosters Slotts mest berömda besökare, som drottning Kristina och Lorenzo Magalotti. Det var under förra året som Sinclair besökte Skokloster och fotograferade en serie bilder som anspelar på den svenska stormaktstiden. 

Hon fascinerades av det gamla ärevördiga slottet på halvön, omgiven av ett fruset Mälaren och samlade ihop ett team. Hon berättar inlevelsefullt om arbetet i det vackra men köldslagna slottet som saknar elektricitet i de övre våningsplanen.

I sommar ställs de 9 fotografierna ut på Skoklosters slott och knyts samman med sommarens stora utställning Vertumnus – årstidernas gud på Skoklosters slott.  

Visas i omgången i slottets paradvåning 6 juni - 28 september

A Frozen Tale har tidigare varit utställd vid Queensland Centre for Photography, South Brisbane, Australien.