Skapande skola

Skoklosters slott vill gärna samverka i projekt inom ramen för Skapande skola. Har du idéer om ett projekt - kontakta oss!
Vi vill inbjuda och inspirera elever till att med nyfikenhet och fantasi utforska vår kulturhistoria.