LSH går samman med SHMM

Den 1 juni 2017 beslutade regeringen om uppdrag till Statens historiska museer (SHMM) att förbereda inordnandet av samtliga uppgifter vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) i SHMM. Det innebär att myndigheten LSH upphör den 31 december 2017 och att hela verksamheten övergår till SHMM

Uppdraget följer på det förslag om ett sammangående mellan LSH och SHMM som ligger i den kulturarvsproposition som Riksdagen antog den 31 maj.

− Vi har sedan en tid tillbaka påbörjat planeringen av ett eventuellt sammangående våra båda myndigheter emellan, säger Maria Jansén, överintendent för SHMM.
− Arbetet hittills har flutit på mycket bra och jag ser fram emot att få arbeta vidare med så många kompetenta och engagerade människor både på SHMM och LSH. Vi är på väg mot en ny, starkare verksamhet med bredare kompetens och möjlighet till spännande samarbeten. Regeringen har förväntningar på att vårt arbete ska kunna vara en inspiration för andra museer i Sverige, men också att vårt internationella arbete ska hålla hög klass. Jag tycker att det är ett sporrande uppdrag och att i höst få börja arbetet med att skissa på en ny vision och mål för den nya myndigheten är en oerhört spännande utmaning!

Malin Grundberg kommer att vara överintendent för LSH fram till samgåendet.
− Ett samgående med SHMM öppnar för möjligheter för oss alla att utvecklas framåt tillsammans. Jag ser fram emot den nya organisationen som kommer att kunna stärka alla våra museer. Båda myndigheterna har påbörjat arbetet för samgåendet och under hösten arbetar vi fortsatt för vår framtida gemensamma verksamhet.

Samgåendet innebär att myndigheten LSH, organisationsnummer 202100-3732, upphör den 31 december 2017 och att hela verksamheten övergår till Statens historiska museer, med den nya förkortningen SHM, organisationsnummer 202100-4953.