Uppehåll i utlåningsverksamheten

Från och med 1 juli 2018 – 1 september 2019 har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja utlån av föremål ur Skoklosters slotts samlingar. Under den perioden kommer myndighetens konservatorer och intendenter att jobba intensivt med Skoklosters nya basutställning och bygget av Livrustkammarens nya basutställning.