Jordglob, Skoklosters slott

Skoklosters slott @ Vasamuseet

Visades 30 maj 2015–30 september 2016

Nu berikas Vasamuseets utställning Samtidigt med föremål från Skoklosters slott. År 1628, då Vasa byggs och sjunker, är världen en plats där stora skepp seglar över oceanerna och världskartan tar form. Människor reser och möts frivilligt och av tvång. Kontakter knyts över kontinenterna. Idéer, varor och sjukdomar sprids. Konflikter uppstår. I Samtidigt visas fragment av händelser från denna värld. 

Utställningen gestaltas genom stillbilder, rörlig bild och interaktiva moment. Nu tar Skoklosters slotts föremål från samma tidsperiod plats i utställningen för att ge ytterligare dimensioner av denna omvälvande tid. Nedan kan du se några exempel på föremål som visas, och läsa ännu mer om dem

 

 

Ett samarbetsprojekt med Vasamuseet


Utställningsproducent, Vasamuseet: Ylva Lewenhaupt
Utställningsproducent, Skoklosters slott: Lotta Lindley