Upptäck museet

Skoklosters Slotts Vänner

Föreningen Skoklosters Slotts Vänner bildades i mars 1998 i syfte "att stimulera, fördjupa och bredda den nationella och internationella kunskapen om och intresset för Skoklosters slott". Föreningen ska vara aktiv, utmanande och pådrivande i sitt engagemang för Skoklosters slotts utveckling

Föreningens medlemmar är slottets främsta ambassadörer och bjuds in till vernissager, specialvisningar och andra aktiviteter på slottet. Genom regelbundna vänträffar på slottet skall medlemmarna känna sig välkomna och delaktiga i slottets verksamhet. Föreningen har aktiva medlemmar med stora kunskaper och erfarenheter inom en mängd kvalificerade områden, resurser som står till slottsledningens förfogande på ideell basis och alldeles gratis. 

Verksamhet

Under 2017 anordnas åtta föreläsningar på temat ”Vändpunkter i historien”. Läs mer under rubrik Stenhusakademien.
Föreningen har skänkt över en miljon kronor i bidrag till slottet sedan starten, pengar som gått till att förgylla av utställningar, till inköp av dräkter och audioguider, till bokprojekt, bildningsresor för personalen samt årliga stipendier. 2016 års bidrag uppgick totalt till 87 500 kronor, varav 75 000 till utställningen ”Slottets skatter, mellan slagfältet och stjärnhimlen” och 12 500 till restaurering av tornuret.
Årligen delas ett stipendium ut till personer som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser för slottet. Prissumman är på 20 000 kronor och stipendiet är idag tillgängligt också för sökande vid universitet och högskolor.

En uppskattad verksamhet är de resor som arrangeras varje år. Dessa är mycket populära och blir snabbt fulltecknade. Under 2017 arrangeras fyra resor till Skåne/Danmark, Drottningholms slott, Åbo samt Polen.

Stenhusakademin

Välkommen åter till Stenhusakademin - en historisk föreläsningsserie i unik slottsmiljö. I en serie om åtta föreläsningar på temat ”Vändpunkter i historien” kommer Skoklosters Slotts Vänner under 2017 att återge några av de epokgörande händelserna i vår historia.

Hösten 2017 ser programmet ut som följer:

 • 24/9 föreläser Peter Strömmer om reformationen
   
 • 15/10 föreläser Sebastian Ahlander om Mannerheim
   
 • 29/10 föreläser Nina Burton om boktryckarkonsten.
   
 • 12/11 blir det också en föreläsning, men ännu ej klart om vad och av vem

Deltagaravgiften är 100 kronor per föreläsning och då ingår kaffe i pausen. Anmälan sker till Christer Nilsson på c.n@bredband2.com.

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev Skovännen är ett uppskattat inslag och skickas ut via e-post samt publiceras på webben. 

2017

2016

2015

Medlemskap

Som medlem i Skoklosters slotts Vänner blir du inbjuden till spännande kulturhistoriska upplevelser. Specialvisningar av slottet och dess samlingar, föreläsningar, resor till svenska slott och herresäten, resor till stormaktstidens Europa med anknytning till Skokloster samt fester i slottsmiljö är några inslag i föreningens många aktiviteter.

Förmåner

 • Fri entré till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
 • Fritt lån av audioguide
 • 20 % rabatt på hela sortimentet i Skoklosters, Hallwylskas och
  Livrustkammarens museibutiker
 • 50 % rabatt på de program som Skoklosters slott själv arrangerar, t ex föredrag.
 • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang
 • Nyhetsbrev

Medlemsavgifter

 • Familjemedlem 450 kr / år
 • Enskild medlem 300 kr / år
 • Studerandemedlem 150 kr / år
 • Företagsmedlem 5 000 kr / år

Plusgiro: 139 95 15-4

Styrelse

Christer Nilsson, ordförande
Else von Essen, vice ordförande
Göran Holmberg, kassör
Mårten Hougström, sekreterare
Monica Berglöf, ledamot
Christina Florén, ledamot
Bengt Kylsberg, ledamot
Daniel Schmitterlöw, ledamot
Rebecka Enhörning, museichef

Revisorer: Christina Bellander, Ingemar Nordström

Valberedning: Ulf Bellander (sammankallande),  Richard von Essen, Göran Huldtgren, Rolf Söderlind, Britt-Marie Svedenstål (suppleant).

Friends of Castles around the Baltic Sea

Ordförande Christer Nilsson arbetar med att hjälpa till med etableringen av vänföreningar till de slott runt Östersjön som saknar en sådan. För det ändamålet har Christer gjort en presentation av vad en vänförening är och hur man kan göra för att få igång den. Ambitionen är att det ska finnas vänföreningar vid alla femtio slotten inom The Association of Castles around the Baltic Sea, vänföreningar som knyter kontakter med varandra och därmed bidrar till ökat internationellt utbyte. Läs presentationen här »