Upptäck museet

Skoklosters Slotts Vänner

Föreningen Skoklosters Slotts Vänner bildades i mars 1998 i syfte "att stimulera, fördjupa och bredda den nationella och internationella kunskapen om och intresset för Skoklosters slott". Föreningen ska vara aktiv, utmanande och pådrivande i sitt engagemang för Skoklosters slotts utveckling

Föreningens medlemmar är slottets främsta ambassadörer och bjuds in till vernissager, specialvisningar och andra aktiviteter på slottet. Genom regelbundna vänträffar på slottet skall medlemmarna känna sig välkomna och delaktiga i slottets verksamhet. Föreningen har aktiva medlemmar med stora kunskaper och erfarenheter inom en mängd kvalificerade områden, resurser som står till slottsledningens förfogande på ideell basis och alldeles gratis. 

Verksamhet

Under 2016 anordnas Skokloster och Världen – migrationen ur ett historiskt perspektiv, fyra föreläsningar med visningar av samlingar i Skoklosters Slott. 

Föreningen har skänkt över en miljon kronor i bidrag till slottet sedan starten, pengar som gått till att förgylla av utställningar, till inköp av dräkter och audioguider, till bokprojekt, bildningsresor för personalen samt årliga stipendier. 2016 års bidrag på 75 000 kr kommer på museichefens önskan att gå till en första etapp av ”Skattkammaren”

Årligen delas ett stipendium ut till personer som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser för slottet. Prissumman är på 20 000 kronor och stipendiet är idag tillgängligt också för sökande vid universitet och högskolor.

En uppskattad verksamhet är de resor som arrangeras varje år. Dessa är mycket populära och blir snabbt fulltecknade. Under 2016 arrangeras fem resor till Minsk/Belarus, Nynäs slott, skånska slagfält, Österrike/Ungern samt Normandie/Flandern. 

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev Skovännen är ett uppskattat inslag och skickas ut via e-post samt publiceras på webben. 

2016

2015

Medlemskap

Som medlem i Skoklosters slotts Vänner blir du inbjuden till spännande kulturhistoriska upplevelser. Specialvisningar av slottet och dess samlingar, föreläsningar, resor till svenska slott och herresäten, resor till stormaktstidens Europa med anknytning till Skokloster samt fester i slottsmiljö är några inslag i föreningens många aktiviteter.

Förmåner

  • Fri entré till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
  • Fritt lån av audioguide
  • 25 % på museernas egna framtagna produkter och publikationer
  • 50 % rabatt på de program som Skoklosters slott själv arrangerar, t ex föredrag.
  • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang
  • Nyhetsbrev

Medlemsavgifter

  • Familjemedlem 450 kr / år
  • Enskild medlem 300 kr / år
  • Studerandemedlem 150 kr / år
  • Företagsmedlem 5 000 kr / år

Plusgiro: 139 95 15-4

Styrelse

Christer Nilsson, ordförande
Else von Essen, vice ordförande
Göran Holmberg, kassör
Bissan Lagercrantz, sekreterare
Christina Florén, ledamot
Bengt Kylsberg, ledamot
Daniel Schmitterlöw, ledamot
Rebecka Enhörning, museichef

Revisorer: Christina Bellander, Ingemar Nordström
Valberedning: Ulf Bellander, Britt-Marie Svedenstål, Göran Huldtgren, Rolf Söderlind

Friends of Castles around the Baltic Sea

Ordförande Christer Nilsson arbetar med att hjälpa till med etableringen av vänföreningar till de slott runt Östersjön som saknar en sådan. För det ändamålet har Christer gjort en presentation av vad en vänförening är och hur man kan göra för att få igång den. Ambitionen är att det ska finnas vänföreningar vid alla femtio slotten inom The Association of Castles around the Baltic Sea, vänföreningar som knyter kontakter med varandra och därmed bidrar till ökat internationellt utbyte. Läs presentationen här »