Samarbeten

LSH arbetar med utgångspunkten att samarbeten främjar kunskapsutveckling. Myndighetens tre museer är alla, på olika sätt, engagerade i långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor, både inom och utanför landets gränser.

Samarbetena utgår från museernas samlingar, men kan ta sig olika uttryck. Som exempel kan nämnas en utvärdering av konserveringsmetoder för historiska dräkter som sker i samarbete med Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Vid Skoklosters slott har utforskandet av den polska boksamlingen, i samarbete med Slaviska institutionen, Stockholms universitet, Vetenskapsakademien i Krakow och universitetet i Warszawa, lett till nya insikter.

Både Hallwylska museet och Livrustkammaren samarbetar med Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet och arrangerar seminarier och föreläsningar.