Porträtt på drottning Kristina.
Drottning Kristina. Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (PDM)

Porträtt av drottning Kristina

Det finns tre oljemålningar föreställande drottning Kristina på Skokloster.

Med tanke på att Carl Gustaf Wrangel var en av hennes närmre underlydande är det passande. Dessutom hade hon varit fadder till ett av makarna Wrangels barn.

Det tidigaste av de tre porträtten är målat någon gång på 1650-talets första del av den holländske konstnären David Beck. Han var under en lång tid drottning Kristinas hovmålare och han följde henne till Rom efter abdikationen 1654. Porträttet kan ha målats i samband med att Kristinas mor Maria Eleonora dog 1655 med tanke på att Kristina bär sorgkläder och sorgesmycken. Porträttet är skänkt av Kristina till Carl Gustaf Wrangel.

Ett annat porträtt är en kopia efter den flamländske konstnären Jacob Ferdinand Voet. Originalporträttet är utfört 1680, långt efter Kristinas regenttid. Trots det håller hon ett riksäpple i högerhanden och håller vänsterhanden på ett lejon för att markera sin styrka och position.

Två Kristina
Vänster: Porträtt av D. Beck. Höger: Kopia efter J. F. Voet. Skoklosters slott/SHM (PDM).

Ett tredje porträtt målades 1661 av den holländsk-danske konstnären Abraham Wuchters. Det är en knäbild där den före detta drottningen är iförd en vit klänning med blå rosetter. Hon håller en nedåtvänd spira i höger hand, vilket sannolikt ska symbolisera att hon har abdikerat. Porträttet tillkom i Norrköping när hon hade återvänt till Sverige för att försäkra sig om sina inkomster efter Karl X:s död.

Skoklosters_slott_Wuchters_Kristina
Porträtt av A. Wuchters. Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (PDM).