In nova museum

Mat och konst hänger ihop! Det är utgångspunkten för projektet In nova museum, som kopplar samman museer bortom allfarvägarna. Genom den urgamla ritualen att äta tillsammans utvecklar vi nya metoder för samverkan mellan museer, konstnärer och lokalsamhället. Skoklosters slott är en av samverkansparterna.

Arcimboldos målning Vertumnus är ett ovanligt matigt konstverk som vi kommer att avsmaka tillsammans i form av en juiceprovning på Skoklosters slott. En annan aktivitet inom projektet är en "Picknick i vitt", på hemlig plats i slottsparken. Se kalendariet för alla programpunkter!

In nova museum finansieras genom EU:s kulturprogram Kreativa Europa. De övriga samarbetsparterna är:

Läs mer på projeket