Sök i samlingarna

Vår samling är digitaliserad, och vi arbetar ständigt med att berika informationen om våra föremål och utöka antalet bilder. Du kan söka bland bilder och föremål i vår databas på nätet. All information och media i databasen är fri att använda.

Vi delar databas med de andra museerna som ingår i myndigheten Statens historiska museer. Därför hittar du även föremål från Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren och Tumba bruksmuseum i databasen.

Börja söka

Andra sökvägar

Våra samlingar finns också på den svenska kulturarvsportalen Kringla och den europeiska motsvarigheten Europeana.

Sök i Kringla

Sök i Europeana

För att vara så tillgängliga som möjligt har vi också valt att lägga ut våra högupplösta bilder på Wikimedia Commons. Här hittar du bilder i originalstorlek med länkar tillbaka till vår databas.

Wikimedia Commons

Bild av bok från 1766.

Och sist men inte minst så finns Skoklosters slotts stora boksamling att hitta i biblioteksdatabasen Libris.

Sök i Libris