1. Start
  2. Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

En av stormaktstidens mäktigaste familjer, ätten Brahe och deras överdådiga livsstil står i fokus i sommarens utställning på Skoklosters slott. Greve Per Brahe d y möter oss tillsammans med hustrun Kristina Katarina Stenbock, deras barn och andra samtida. Prakt & makt är en familjeutställning som tar besökaren till flera våningar i slottet, med aktiviteter i anslutning till utställningen.

En av stormaktstidens mäktigaste familjer, ätten Brahe och deras överdådiga livsstil står i fokus i sommarens utställning i det pampiga Skoklosters slott, vid Mälarens strand. Här möter oss greve Per Brahe d y, hans hustru Kristina Katarina Stenbock, deras barn och andra samtida. Prakt och makt är en familjeutställning som tar besökaren till flera våningar i slottet, med aktiviteter i anslutning till utställningen. 

Fest och överdåd
Adelns extravaganta livsstil till vardags och i fest med en lyxkonsumtion som sällan skådats går som en röd tråd i utställningen. Den visas i vacker slottsmiljö, i rum där släkten Brahe beskrivs ur olika perspektiv. I Silverkammaren presenteras t ex Brahes ägor och här kan barnen bygga sina egna slott av klossar. Ett grandiost uppdukat festbord kan beskådas i Brahematsalen.

Ett utpräglat ståndssamhälle
Livets skeden skildras också, begravningar var lika storslagna som bröllop. Högadeln ståtade med kunglig prakt, där den dödes plats i samhället skulle befästas i all evighet. Det var viktigt för stormaktstidens adelsmän att bygga ett starkt varumärke i en hierarkisk värld, där gränsen mellan under- och överordnad var tydlig. Vid sidan av kungamakten dominerades styret av ett fåtal högadliga familjer. Den mest betydelsefulla var ätten Brahe, nr 1 i Riddarhuset.

Aktiviteter för hela familjen
Barn ges möjlighet att prova historiska dräkter och bygga slott.
Visningarna i sommar, ”vanliga” och dramatiserade, inriktade på familjen Brahe och dess framträdande roll i slottets långa historia.
Skaparverkstaden har temat glitter och glamour. Öppet 27 juni till 14 augusti
Välkommen till vår Slottssafari – en klurig frågesport. 

Prakt & Makt Brahe och 1600-talets adliga livsstil är en vandringsutställning som Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet har producerat i samarbete med Jönköpings länsmuseum. Öppnar den 6 juni och pågår till 25 september. 

Slottets skatter Mellan slagfältet och stjärnhimlen
I rustmästarens forna bostad på entréplanet öppnas en utställning om slottet. Den världsberömda målningen Vertumnus av Giuseppe Arcimboldo får en helt ny inramning. Ur samlingarna lyfter vi fram  föremål som berättar om slottets historia. Slottets skatter – Mellan slagfältet och stjärnhimlen är tänkt som en basutställning. Första rummet invigs den 27 juni.


VÄLKOMMEN till en pressvisning torsdag den 2 eller fredag 3 juni eller någon annan dag som passar dig i anslutning till öppnandet. Kontakta press@lsh.se!

Fakta
Efter byggherren Carl Gustaf Wrangels död övergick ägandet till familjen Brahe, när hans äldsta dotter Margareta Juliana år 1660 gifte sig med riksrådet och amiralen greve Nils Brahe d y. Vid hans död 1699 instiftade änkan Margareta Juliana ett fideikommiss. Skokloster var sedan i familjen Brahes ägo tills ätten dog ut 1930. Då övergick slottet genom arv till familjen von Essen.

Per Brahe den yngre (1602–1680)

Fotograf: Göran Schmidt
Per Brahe den yngre (1602–1680). Oljemålning av David Beck, Skoklosters slott. Per Brahe d y, svensk greve till Visingsborg och riksdrots från 1640 till sin död grundade bl a staden Gränna. Per Brahe d.y. gjorde en stor insats för utvecklingen i Finland, bland annat genom att bidra till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo..

Skoklosters slott

Fotograf: Jens Mohr
Skoklosters slottsherre Carl Gustaf Wrangel och hans folk färdades oftast sjövägen till det vackra barockslottet vid Mälarens strand.

Skoklosters slott Kungsalen

Fotograf: Erik Lernestål
Kungssalen ligger mitt i Wrangelvåningen, mellan grevens och grevinnans rum. Kungaporträtt pryder väggarna. Tavlorna på väggarna pryds av kungligheter. Det rikt dekorerade taket visar fyra världsdelar. Missa inte den vackra ljuskronan! Den har hängt på samma plats sedan 1672.

Den Wrangelska rustkammaren Skoklosters slott

Fotograf: Erik Lernestål
Rustkammaren i ett av tornrummen har bössor på väggarna, naturalier och pilbågar i taket och blankvapen i fönsternischerna. I Wrangels testamente intar rustkammaren en särställning, tillsammans med den många slotten Den utgör det som tydligast förmedlar byggherrens, Wrangel, bild av sig själv, den identitet han eftersträvade att visa upp - en modern avancerad konstkammare.

Wrangelvåningen, i grevinnans förmak

Fotograf: Erik Lernestål
Dekorationerna i grevens och grevinnans förmak skiljer sig åtskiljer sig åt. I grevens rum är utsmyckningen krigisk, med vapen och rustningar framför allt. I grevinnans förmak- en kvinnas område ser vi främst blommor och frukter i taket, på spisen och på väggarna. Jämför bilden med Alexia Sinclairs foto från 2013

Grevens sängkammare

Fotograf: Erik Lernestål
Mannens sängkammare var den finaste delen av första våningsplanet. Här tog herrn i huset emot de förnämsta gästerna. Av den anledningen är rummet rikt utsmyckat.Till utsmyckningen hör även sängen. Den är klädd med mönstervävt siden med drygt en miljon påsydda silverpaljetter. Redan 1672 förekommer sängen i slottets inventarielistor. Med största sannolikhet har den inte använts särskilt mycket.

Kejsar Rudold II som Vertumnus

Fotograf: Erik Lernestål
Vertumnus, förvandlingsporträttet av den tyskromerske kejsaren, habsburgaren Rudolf II,1552, -1612 är en av världens mest kända målningar. Konstnären Giuseppe Arcimboldo, 1527- 1593, Milano, kom till hovet i Prag, då ett intellektuellt centrum för konsthantverk och vetenskap i Europa. Konstverket är livligt efterfrågad av världens museer

Wrangelvåningen

Fotograf: Jens Mohr
Rum i paradvåningen. Skoklosters rumsplanering var för sin tid modern, med rummen liggande i fil intill varandra enligt franskt ideal. Väggen närmast är klädd med tapeter av gyllenläder, en av 1600-talets lyxprodukter. Gustav II Adolf syns på ett av porträtten.

Omgången

Fotograf: Jens Mohr
Omgången Korridor utanför paradvåningen. På varje våningsplan finns omgångar mellan rumssviterna och den centrala borggården. De leder besökaren runt i huset och till trapporna mellan våningarna

Kristina Katarina Stenbock (1618–1650). Per Brahe den yngres första hustru

Fotograf: Samuel Uhrdin
Per Brahe den yngres första hustru. Målning av Werner. Kristina Katarina (Christina Chatarina) kom i tjänst hos Gustav II Adolfs drottning Maria Eleonora. Det var vid hovet hon träffade Per Brahe.

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Fotograf: Jens Mohr
Ett festbord är uppdukat i Brahematsalen. I förgrunden ses delar av den sällsynta sk serpentinservisen, tillverkad i i områden kring Böhmnen under 1600-talet. Tillverkas genom svarvning, serpentin är en sten.

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Fotograf: Jens Mohr
Ett festbord är uppdukat i Brahematsalen. I förgrunden ses delar av den sällsynta sk serpentinservisen, tillverkad i i områden kring Böhmnen under 1600-talet. Tillverkas genom svarvning, serpentin är en sten.

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Fotograf: Jens Mohr
I Gula förmaket, Brahevåningen finns tryckplåtar, Genealogia Brahæa, tryckt i Stockholm 1647 av Johan Gustafsson Örnewinge

Grevinnan Beata Stenbock

Fotograf: Göran Schmidt
Beata Gustavsdotter Stenbock 1533-1583, gift med Per Brahe d ä. Hon är klädd i pälsbrämad svart kappa med vit pipkrage. Hängsmycke med bokstäverna GP. Inskrift Anno 1581 Målning ca 1581 troligen av Johan Babtista van Uther.

Riksdrotsen Greve Per Brahe den äldre

Fotograf: Skoklosters slott
Riksdrotsen Greve Per Brahe den äldre, 1520-1590. Stående, helfigur. Svart dräkt. Brahevapnet och inskrift: "PEER GREFWE TIL WISINGSBORG. FRIHERRE TIL REDBOHOLM. LINDHOLM. OCH SUNDHOLM. SVERIGES RIKES RÅDH OCH DROTZET. H.G.N. FÖDES ÅHR 1520." Oljemålning på duk av Johan Baptista van Uther

Bägare av glas från 1627

Fotograf: Jens Mohr
Glas från 1627 med målat Brahevapen under krona och med ristade bårder och blomrankor . Inskriftsband av guld: " DAS WALT GOTT UND SEIN WORT "

Per Brahes adelsbrev

Fotograf: Erik Lernestål
Brahe, grevliga ätten nr 1.Per Brahe d ä, brev 1562 Adelsbrev är ett dokument i vilken en behörig myndighet utfärdar eller bekräftar ett adelskap. Adelsbrev är kända från medeltiden och utfärdas än idag i vissa länder. Adelsbreven utfärdas ofta på pergament med ett vidhängande sigill - som här.

Grevinnan Beata De la Gardie

Fotograf: Göran Schmidt
Grevinnan Beata De la Gardie 1612-1680 Beata De la Gardie gifte sig 1653 med Per Brahe d y. För dem båda var det andra äktenskapet. Beata hade tidigare varit gift med krigaren Lennart Torstensson. Oljemålning på duk

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Fotograf: Jens Mohr
Gula förmaket, Brahevåningen. I montern ligger adelsbrevet Brahe, grevliga ätten nr 1.Per Brahe d ä, brev 1562 Adelsbrev är ett dokument i vilken en behörig myndighet utfärdar eller bekräftar ett adelskap. Adelsbrev är kända från medeltiden och utfärdas än idag i vissa länder. Adelsbreven utfärdas ofta på pergament med ett vidhängande sigill - som här.