Vy över slottsparken och Skoklosters slott.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM.
 1. Startsida
 2. Om oss
 3. Skoklosters vänföreningen

Skoklosters slotts vänner

Välkommen att bli medlem i Skoklosters slotts vänner. Som medlem i vänföreningen får du tillgång till unika föredrag, visningar, resor och studiebesök i Sverige och Europa med slottet i centrum.

Föreningen Skoklosters slotts vänner bildades i mars 1998 i syfte "att stimulera, fördjupa och bredda den nationella och internationella kunskapen om och intresset för Skoklosters slott". Du som medlem blir erbjuden att delta i specialvisningar av slottet och dess samlingar, föreläsningar, resor till svenska slott och herresäten, resor till stormaktstidens Europa med anknytning till Skokloster samt fester i slottsmiljö är några av inslagen i föreningens många aktiviteter. Du är även med och bidrar till slottets publika verksamhet som utställningar och aktiviteter. 

En guide visar vänföreningen runt på en resa.
Foto: Vänföreningen.

Förmåner

 • Fri entré till Skoklosters slott, inklusive utställningar (Guidade visningar ingår inte i medlemskapet och kostar 30 kronor) 
 • Fritt lån av audioguide 
 • 20 procent rabatt på alla produkter i Skoklosters slotts museibutik 
 • 50 procent rabatt på de program som Skoklosters slott själv arrangerar, till exempel föredrag. 
 • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang.

Medlemsavgift

 • Familjemedlem 450 kronor per år 
 • Enskild medlem 300 kronor per år 
 • Studerandemedlem 150 kronor per år 
 • Företagsmedlem 5 000 kronor per år 

Betala medlemsavgift

Du kan betala medlemsavgiften antingen via plusgiro eller Swish. Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Plusgiro: 139 95 15-4 
Swish: 123 60 40 166 

Styrelsen

 • Christer Nilsson, ordförande 
 • Else von Essen, vice ordförande 
 • Göran Holmberg, kassör 
 • Marie Deijfen, sekreterare 
 • Susanne Öhqvist
 • Bengt Kylsberg 
 • Richard von Essen 
 • Jessica Söderqvist, vikarierande museichef 

Revisorer

 • Ingemar Nordström
 • Maria Nordström 

Valberedning

 • Ulf Bellander (sammankallande)
 • Magnus Berg, suppleant
 • Göran Huldtgren
 • Charlotta Medin. 

Årsberättelse

Ladda ner årsberättelse för verksamhetsåret 2022.pdf

Kontakt vänförening

Ordförande Christer Nilsson e-post: c.n@bredband2.com 
Vänföreningens e-postadress: skoklostersvanner@gmail.com