Prakt & makt

praktochmakttopp.1920x1080
Utställningen visades 6 juni–25 september 2016
I utställningen Prakt & makt - Brahe och 1600-talets adliga livsstil kunde besökare lära känna en av de mäktigaste familjerna i stormaktstidens Sverige. Här mötte du greve Per Brahe den yngre, hans hustru Kristina Katarina Stenbock, deras barn och andra samtida människoöden i en omvälvande tid i vårt lands historia.  

Den adliga livsstilen

Utställningen Prakt & Makt – familjen Brahe och 1600-talets adliga livsstil, satte fokus på de viktigaste scenerna för adelns överdådiga livsstil, till vardag och fest, i glädje och sorg. En lyxkonsumtion som sällan skådats vare sig förr eller senare i Sverige. Bland porträtt, kistor och vapen i möblerade praktfulla rum gavs en bild av 1600-talets svenska elit, deras släkthistoria, krigarideal, bostad och heminredning.   

Fest och överdåd

Adelns extravaganta livsstil till vardags och i fest gick som en röd tråd i utställningen, där släkten Brahe beskrevs ur olika perspektiv. I Silverkammaren presenterades Brahes ägor. Där kunde barnen bygga sina egna slott av klossar. Ett grandiost uppdukat festbord kunde beskådas i Brahematsalen.

Ett bord dukat med mat, frukter och ost. I mitten finns en uppstoppad svan.
Festbord uppdukat i Brahematsalen. Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY)

Ett utpräglat ståndssamhälle

Livets skeden skildrades också. Begravningar var lika storslagna som bröllop. Högadeln ståtade med kunglig prakt, där den dödes plats i samhället skulle befästas i all evighet. Det var viktigt för stormaktstidens adelsmän att bygga ett starkt varumärke i en hierarkisk värld, där gränsen mellan under- och överordnad var tydlig. Vid sidan av kungamakten dominerades styret av ett fåtal högadliga familjer. Den mest betydelsefulla var ätten Brahe, nummer 1 i Riddarhuset.

Från Wrangel till von Essen 

Efter byggherren Carl Gustaf Wrangels död övergick ägandet av Skoklosters slott till familjen Brahe, när hans äldsta dotter Margareta Juliana år 1660 gifte sig med riksrådet och amiralen greve Nils Brahe den yngre. Skokloster var sedan i familjen Brahes ägo tills ätten dog ut 1930. Då övergick slottet genom arv till familjen von Essen

beatastenbock.960x1080
Grevinnan Beata Stenbock. Foto: Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Aktiviteter för hela familjer

Barn gavs möjlighet att prova historiska dräkter, bygga slott och delta i Skaparverkstaden, där temat var glitter och glamour. I anslutning till utställningen gavs dramavisningar där familjen Brahe och dess framträdande roll i slottets historia stod i centrum. Besökare kunde också delta i en klurig frågesport. 

En vandringsutställning

Prakt & Makt - Brahe och 1600-talets adliga livsstil var en vandringsutställning som Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet har producerat i samarbete med Jönköpings länsmuseum.Prakt och makt var en familjeutställning som tog besökaren till flera våningar i slottet, med aktiviteter i anslutning till utställningen.

Toppbild: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY)