Skoklosters-slott-getty-1920x1080
Den heliga familjen i en båt, 1652 Jacob Jordaens (1593-1678). Tillhör Skoklosters slott samlingar.(PDM)
  1. Start
  2. Skoklosters slotts historia
  3. Skoklosters slott - Samlingarna i korthet

Samlingarna i korthet

År 1967 köptes Skoklosters slott med de cirka 50 000 inventarierna av svenska staten. Slottet blev ett statligt museum och ingår i dag i myndigheten Statens historiska museer.

I slottet finns allt från världsberömda målningar till vardagsföremål. Här finns en mängd möbler, konsthantverk, textilier, vapen och böcker. Det största föremålet är slottet i sig självt. Tack vare inventarieförteckningar, korrespondens och räkenskaper har vi god kunskap om vilka som har tillverkat, brukat och beundrat de välbevarade inredningarna och föremålen.

Ett rum helt klätt i trä och fyllt med vapen och rustningar.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Vapen och rustningar

På Skokloster finns totalt fyra vapensamlingar, varav Wrangels rustkammare är mest känd. Rustkammarna ligger på tredje våningen och omfattar sex rum uppdelade på två sviter.

Redan på våren 1670 fick två snickare i uppdrag att iordningställa utställnings- och förvaringsrum för Wrangels vapensamling. På väggar, tak och golv finns bössor, värjor, svärd, rustningar och pilbågar. Wrangel samlade även på raffinerade dörrlås och exotiska fynd från fjärran länder som en sydamerikansk hängmatta, en grönländsk kajak och uppstoppade djur. Det rör sig om tusentals föremål.

Ett rum med bokhyllor som har gröna gallerdörrar. Väggar och tak är målade.
Foto: Helena Bonnevier, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Biblioteket

Skoklosters slotts bibliotek ligger på översta våningen i den östra delen av slottet med utsikt över Mälaren. Här förvaras idag sju adliga familjebibliotek. Carl Gustaf Wrangel lät ställa upp sin boksamling i slottet i mitten av 1660-talet. Vid hans död år 1676 innehöll samlingen omkring 2 400 böcker.

I mitten av 1700-talet växte samlingen ytterligare genom att biblioteket från Salsta slott norr om Uppsala flyttades till Skokloster. Greve Carl Gustaf Bielke hade före sin död år 1754 bestämt att Erik Brahe, tidigare gift med Bielkes dotterdotter Eva Catharina Sack, skulle överta hans stora boksamling. Samlingen innehåller böcker samlade inom olika grenar av ätten Bielke sedan 1500-talet, bland annat en hel del skönlitteratur samt en stor samling likpredikningar.

År 1800 växte Skoklosterbiblioteket ännu en gång genom arv när Ulrik Scheffers bibliotek från Stora Ek i Västergötland fördes hit. Ulrik Scheffer var gift med Erik Brahes änka Stina Piper.

Idag finns nära 30 000 volymer i samlingen. Nästan alla böcker har katalogiserats sedan staten köpte Skoklosters slott. Katalogen innehåller förutom boktitlar även uppgifter om bokband, illustrationer och tidigare ägare.

Ett rum med flera stålgallerväggar där det hänger tavlor.
Magasinet för måleri. Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Målerisamlingen

Överallt på Skoklosters slott hänger tavlor. I slottet finns cirka 1 000 målningar. Övervägande delen av målningarna är porträtt. I övrigt finns landskapsmotiv, historiemåleri, stilleben, genrebilder och allegorier.

Mest känd är nog Arcimboldos målning Vertumnus. Den tavlan finns återgiven världen över.

Från 1600-talet finns ett flertal berömda konstnärer representerade. Carl Gustaf Wrangel hade till exempel två skickliga porträttkonstnärer anställda: David Klöcker Ehrenstrahl och Matthäus Merian den yngre 1700-talet representeras av bland annat Gustav Lundberg och Alexander Roslin. Av 1800-talets porträttkonstnärer finns Olof Södermark och Fredrik Westin.

Det sista porträttet som införlivades i tavelsamlingen av familjen von Essen var ett porträtt av Gustav VI Adolf, målat av Kurt Jungstedt 1961.

Ett högt, åttkantigt rum, delvis klätt med träpanel. I mitten av rummet står ett stort trähjul och på väggarna hänger verktyg.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Wrangels svarvkammare

När Carl Gustaf Wrangel 1673 lät inreda sin svarvkammare på Skoklosters slott följde han en furstlig tradition från kontinenten. Redan några år tidigare hade hans svärson, Nils Brahe, köpt en svarv och svarvstål i Stockholm. De hade tillverkats av Johan Kesmaker, som var smed på amiralitetet. Wrangel vände sig till samma leverantör och köpte ett par svarvar och en mängd svarvstål.

På slottet finns också en imponerande samling av holländska träbearbetningsverktyg som hyvlar, sågar, bildhuggarjärn och borrar med mera. Det mesta inköptes av Wrangel redan 1664 och levererades från Amsterdam. Tillsammans med verktyg som inköpts på en auktion efter Johan Oxenstierna på Rosersberg utgör detta Skoklosters slotts svarvkammare.

En närbild på några lakan.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Textilier

Skoklosters slotts samling av textilier ger en god inblick i vad som under stormaktstiden och barocken ingick i ett hem för en välbeställd europé. Föremålen från 1600-talet är många men i samlingen finns textilier från slutet av 1500-talet till början av 1900-talet, där vi kan se att slottets ägare från olika tider lämnat spår.

Bland föremålen dominerar textilier som på olika sätt har ingått i inredningarna i rummen i slottet, till exempel vävda tapeter, möbel- och sängklädslar, täcken, gardiner, orientaliska mattor. I textilsamlingen ingår också en del klädesplagg, bland annat västar, frackar, ordensdräkter, uniformer och karuselldräkter. Det finns också ett rikt linneförråd med dukar, servetter, lakan och handdukar.

Genom att läsa inventarieförteckningarna kan vi se att många textilier fortfarande finns i sitt ursprungliga sammanhang medan andra flyttats mellan olika rum i slottet. En del textilier förvaras idag i magasin, det är sådana föremål som inte har någon plats i rummen såsom de nu är möblerade.

En blå och vit tallrik.
Fajanstallrik tillverkad i Delft under 1600-talets andra hälft. Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Konsthantverk och bruksföremål

Tusentals föremål i slottet kan betecknas som konsthantverk. En del av dem har använts som bruksföremål och andra som prydnad.

Bruksföremålen består bland annat av serviser av fajans från 1600-talet, kinesiskt porslin från 1700- och 1800-talen samt ben- och flintporslin från 1900-talet. Toalettserviser finns från 1700- till 1900-talen. Många föremål kommer från kända tillverkare som till exempel Meissen, Sèvres, Rörstrand, Marieberg, Gustavsberg och Kongl. Dansk. Glasserviser från 1800- och 1900-talen har använts fram till 1967.

Sök i vår databas

Vår samling är digitaliserad, och vi arbetar ständigt med att berika informationen om våra föremål och utöka antalet bilder. Du kan söka bland bilder och föremål i vår databas på nätet. All information och media i databasen är fri att använda.

Vi delar databas med de andra museerna som ingår i myndigheten Statens historiska museer. Därför hittar du även föremål från Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren och Tumba bruksmuseum i databasen.

Sök i våra samlingar

Samlingsbloggen

En blogg om hur föremålen förvaltas, konserveringsarbete inför utställningar, låneverksamhet och ibland också fördjupande texter om föremål samt den forskning som bedrivs vid Statens historiska museer. Helt enkelt vardagen på samlingsavdelningen.

Målningar, skulpturer, pappersformer och mynt svävar framför hyllor.