En konservator konserverar ett vapen ur Skoklosters slotts samling.
Foto: Ola Myrin, Skoklosters slott/SHM.
  1. Start
  2. Om oss
  3. Forskning och kunskapsuppbyggnad

Forskning och kunskapsbyggande

Skoklosters slott och dess samlingar utgör en viktig källa till kunskap för forskare inom flera olika vetenskapliga fält. Vi samarbetar med forskare både nationellt och internationellt och bedriver egen forskning.

Här har vi samlat exempel på forskning och projekt inom kunskapsbyggnad med koppling till Skoklosters slott och dess samlingar.

Pågående projekt

2023–2026

Från bokskåpet till skärmen – Digitalisering av likpredikningarna i Skoklosters slottsbibliotek

Tryckta likpredikningar i Skoklosters slotts bibliotek ger viktiga kunskaper om livet i Europa under 1600- och 1700-talen. Statens historiska museer deltar därför i ett projekt som leds av Stockholms universitet för att digitalisera de drygt tusen likpredikningarna i slottets boksamling och göra dessa tillgängliga för forskning. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och pågår 2023–2026.

Om projektet likpredikningarna

Tidigare projekt

Vill du samarbeta med oss?

Skoklosters slott är en del av myndigheten Statens historiska museer. Vill du veta mer om vår forskningsverksamhet eller vill du som forskare samarbeta med oss? Ta reda på mer och kontakta oss på myndighetens webbplats.