En oljemålning som visar flera barn som leker.
Wrangels barn av D. K. Ehrenstrahl. (PDM)
  1. Start
  2. Skoklosters slotts historia
  3. Människorna på Skokloster

Människorna på Skokloster

Skoklosters slott har varit privatägt i fjorton generationer, 356 år. Otaliga människor har levt och verkat på godset. Miljontals har genom åren besökt slottet för att ta del av dess historia och samlingar.

Eftersom flera av människorna som har koppling till Skokloster har tillhört adeln och samhällets övre skikt är det många gånger lätt att hitta information om dem. Det är museets målsättning att även andra personer och samhällskategorier ska ta plats i historien. Vi strävar därför efter att utöka och förmedla vår kunskap kring, till exempel, slottets kvinnor, personal och besökare.

Slottets kvinnor

Under flera år har vi arbetat aktivt med att ta fram ny kunskap om Skoklosters slottsfruar och deras insatser för slottet och samlingarna. Se arbetet i vår utställning och ta del av boken bakom utställningen.

Skoklosters-slott-slottsfruar-och-klostersystrar