Barn som leker i slottet.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM.
  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Myndighetsuppdraget

Vårt uppdrag

Skoklosters slott är ett av sju museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer.

Myndigheten har till uppgift att bland annat främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

I myndigheten ingår även museerna:

Arkeologerna

Myndigheten bedriver dessutom uppdragsverksamheten Arkeologerna.