En påhittad bild av en stor mängd människor iförda 1700-talskläder. De sitter i Kungssalen och pratar. Några musicerar.
”Kungssalen Skokloster”, Carl Johan Billmark (PDM).
 1. Start
 2. Skoklosters slotts historia

Skoklosters slotts historia

Skoklosters slott uppfördes 1654–1676 för greve Carl Gustaf Wrangel och hans hustru Anna Margareta von Haugwitz. Wrangel var en av landets mest framgångsrika militärer och ägde stora jordegendomar och flera slott.

Ritningarna till slottet utarbetades i huvudsak av den tyske arkitekten Caspar Vogel, och bearbetades vidare av Jean de la Vallée, Mathias Spihler och Nicodemus Tessin den äldre. Slottet är byggt i barockstil. Varken slottet eller parkanläggningen kom däremot att fullbordas helt.

För Anna Margareta och Carl Gustaf var Skokloster tänkt att vara sätesgård för kommande generationer av ätten Wrangel. Ingen av deras söner levde länge nog för att bilda familj. I stället blev det äldsta dottern Juliana Wrangel och hennes make Nils Brahe den yngre som övertog Skokloster 1676.

På Julianas initiativ blev Skoklosters slott ett fideikommiss, det vill säga att det odelat gick i arv till äldsta syskonet i familjen. Detta är den främsta anledningen till slottets rika samlingar. Ingen lös egendom har fått lämna slottet, medan åtskilliga föremål har förts dit av ägarfamiljerna under flera århundraden.

Samlingarna har under årens lopp berikats genom arv, gåvor och köp. Här har inte minst kvinnorna haft stor betydelse, antingen genom släktskapsband eller när de i sin tur haft med sig egendom i äktenskapen. Kvinnorna har utgjort länken mellan de olika familjerna.

Skokloster var i ätten Brahes ägo tills den utslocknande 1930 och övergick därefter till familjen von Essen. År 1967 inlöstes slottet och samlingarna till svenska staten. Godset Skokloster är ännu i familjen von Essens ägo.

Skoklosters slotts ägarlängd

 • 1611 Herman Wrangel (1587–1643) får Skokloster som gåva av kung Karl IX.
 • 1612 Hans hustru Margareta Grip (1586–1624)
 • 1628 Hennes son Carl Gustaf Wrangel (1613–1676)
 • 1676 Hans dotter Juliana Wrangel (1642–1701)
 • 1701 Hennes son Abraham Brahe (1669–1728)
 • 1728 Hans sonson Erik Brahe (1722–1756)
 • 1756 Hans son i första giftet Per Brahe (1746–1772)
 • 1772 Hans halvbror Magnus Fredrik Brahe (1756–1826)
 • 1826 Hans son i första giftet Magnus Brahe (1790–1844)
 • 1844 Hans halvbror Nils Fredrik Brahe (1812–1850)
 • 1850 Hans son Nils Claes Brahe (1841–1907)
 • 1907 Hans bror Magnus Per Brahe (1849–1930)
 • 1930 Hans systers son Gustaf Fredrik von Essen (1871–1936)
 • 1936 Hans son Rutger von Essen (1914–1977)
 • 1967 Svenska staten köper slottet och samlingarna

Lär dig mer om slottet och samlingarna