En konservator visar konst i slottet.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM.
  1. Start
  2. Besök oss
  3. Samlingsbesök och föremålslån

Samlingsbesök och föremålslån

Vill du studera ett särskilt föremål eller se sådant som inte är utställt? Du är välkommen att boka ett besök med någon av slottets intendenter eller konservator.

Slottets samlingar

Skoklosters slott är det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Arkitekturen, de intakta interiörerna och de utsökta föremålen gör slottet till ett av världens främsta barockslott. Samlingarna består av föremål från de tre ägarfamiljerna som bott och verkat på slottet.

Om samlingarna och slottet

Besök slottets samlingar

Vill du studera föremål som ingår i våra samlingar eller göra ett besök i våra samlingar? Tänk på att ha god framförhållning då det kan ta tid att koordinera och förbereda det önskade materialet. Mejla Statens historiska museers samling- och forskningsavdelning på samlingar@skoklostersslott.se.

En konservator tittar på ett konstverk i slottet.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM.

Se föremål som inte är utställda

Vill du studera föremål som ingår i våra samlingar kontaktar du den som är ansvarig för respektive museums samlingar. Tänk på att ha god framförhållning då det kan ta tid att koordinera och förbereda det önskade materialet. För föremål ur de kulturhistoriska samlingarna kontakta samlingar@skoklostersslott.se.

Studera föremål som forskare

Beskriv ditt eventuella forskningsprojekt och/eller varför du önskar framtagning av ett visst material. Tänk på att ha god framförhållning då det kan ta tid att koordinera och förbereda det önskade materialet. Mejla Statens historiska museers samling- och forskningsavdelning på samlingar@skoklostersslott.se

Sök i samlingarna

Vår samling är digitaliserad, och vi arbetar ständigt med att berika informationen om våra föremål och utöka antalet bilder. Du kan söka bland bilder och föremål i vår digitala databas. All information och media i databasen är fri att använda.

Vi delar databas med de andra museerna som ingår i myndigheten Statens historiska museer. Därför hittar du även föremål från Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren och Tumba bruksmuseum i databasen.

Börja söka i samlingarna

En konservator konserverar en av slottets rustningar.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM.

Föremålsvård och konservering

Skoklosters slott är ett miljömuseum där olika typer av föremål sammansatta av många olika material ingår i samlingarna. Slottet har ett mycket speciellt klimat i och med att det inte är uppvärmt. Klimatet inomhus styrs helt av omständigheterna utomhus. En viktig del i arbetet med att bevara slottet och samlingarna för framtiden är den kontinuerliga tillsynen och vården. En del föremål kräver mer omfattande åtgärder och behöver konserveras för att kunna leva vidare.

Konservatorer, främst inom områdena måleri, textil, metall och papper, arbetar med slottets samlingar.

Slottets intendenter och konservator

Skoklosters slotts intendenter och konservatorer är en del av museimyndigheten Statens historiska museer.

Ann-Cathrin Rothlind, konservator, ansvarig för måleri,
+46(0)8-402 30 51, ann-cathrin.rothlind@shm.se

Inger Olovsson, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 73, inger.olovsson@shm.se

Jonas Häggblom, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 75, jonas.haggblom@shm.se