Vertumnus – årstidernas Gud

skoklostersslott_vertumnus_tavla_staty_1920x1080
  1. Start
  2. Utställningar
  3. Tidigare utställningar
  4. Utställningen Vertumnus årstidernas Gud
Utställningen visades 6 juni–28 september 2014
Den kända målningen Vertumnus av Giuseppe Arcimboldo, målad 1590, var medelpunkten i Skoklosters slotts stora sommarutställning 2014. I utställningen visades tavlan tillsammans med berättelsen om dess märkliga historia. Vertumnus är årstidernas Gud och årstidernas växlingar representerades i form av modern konst i Arcimboldos anda. Genom utställningen ljöd en uppläsning av en dikt av Gregorio Comanini.

Spektakulära årstidsskulpturer 

Tavlan och dess historia ställdes ut tillsammans med modern konst inspirerad av Arcimboldos verk. Den amerikanske konstnären Philip Haas bidrog med sin skulpturutställning ”The Four Seasons” i ett mindre format – nytolkningar av Arcimboldos målningar av de fyra årstiderna.  

Installationer av blommor och frukt

Växtligheten förändras under året. Det skildrades på olika sätt i utställningen. Under utvalda delar av sommaren visade Gunnar Kaj sina blomsterdekorationer på Skoklosters slott. Emma Karp Lundström, känd för sina gigantiska äppeltavlor i Kivik, gjorde också installationer under sommaren.

Utställningen 'Vertumnus Årstidernas gud' 2014.
Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Först en hängande gräskrona, komponerad av ängsgräs från bygden och sen en återskapad Vertumnus av potatis och äpplen. Tavlan, som visades på Skoklosters slotts borggård, var 12 kvadratmeter stor och bestod av 500 kilo äpplen och 300 kilo potatis i olika färger uppsatta på 5 000 spikar.  

Stor bild föreställande en mansfigur gjord av potatis och äpplen i olika färger.
Emma Karp Lundströms äppeltavla. Foto: Lotta Lindley, Skoklosters slott/SHM (CC BY)

Från Prag till Skoklosters slott  

Vertumnus, förvandlingsporträttet av den tyskromerske kejsaren, habsburgaren Rudolf II (1552-1612), är en av världens mest kända målningar. Konstnären Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), kom från Milano till hovet i Wien och sedan till Prag, där ett intellektuellt centrum för konsthantverk och vetenskap i Europa skapades. Till Sverige och Skoklosters slott kom målningen tillsammans med en ansenlig konstsamling. Utställningen visades på borggården, i omgången och i tre utställningsrum på bottenvåningen. Här beskrevs tiden när målningen kom till, hovet i Prag och Vertumnus väg till Skoklosters slott.  

Vertumnus i olika skepnader 

Vertumnus är årstidernas och förändringarnas gud i romersk mytologi. Vertumnus kunde förvandla sig och anta olika skepnader. Om detta kan man läsa i Ovidius Metamorfoser, ett av de mest kända diktverken från antiken. Ovidius var väldigt populär bland Arcimboldos samtida och det var inte ovanligt att konstnärer valde motiv ur hans Metamorfoser. Porträttet föreställer den tysk-romerska kejsaren Rudolf II.

skoklostersslott_vertumnus_årstidernasgud_målning_960x1080

Tack till Skoklosters slotts vänförening, Håbo Marknads AB/Håbo kommun - Centralt i Mälardalen för boende och företag, Håbo buss, Econova Weibulls och Dramatens kostymförråd som har bidragit till utställningen.   

Toppbild: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY)

A Frozen Tale

I anslutning till utställningen visades den australiensiska konstfotografen Alexia Sinclairs fotoserie "A Frozen Tale". I nio magiska bilder vävde Sinclair en berättelse kring Skoklosters slott som anspelade på den svenska stormaktstiden och slottets byggherre Carl Gustav Wrangel och dåtida berömda besökare på slottet.  

skoklostersslott_afrozentale_puffbild_teleskop