Om myndigheten

Sedan 1 januari 2018 tillhör Skoklosters slott myndigheten Statens Historiska Museer. SHM tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och till grund för myndighetens arbete ligger Riksdagens kulturpolitiska beslut.

Ett gemensamt kulturarv

Vårt mål är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar bygga och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår även följande museer:

Myndigheten bedriver dessutom arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna.

För mer information om myndigheten