Två barn som leker och gå balansgång i parkleken.
Foto: Ola Myrin, Skoklosters slott/SHM.
  1. Start
  2. Parkleken Paradiset

Parkleken Paradiset

Välkommen till vår helt nya, historiska lekmiljö på slottets södra sida. Vi kallar den här grönskande platsen bredvid slottet för Paradiset. Här kan du utforska naturen och lära dig mer om vad man odlade i Skokloster en gång i tiden. Du kan också leka i lusthuset, åka häst och vagn och balansera på verktyg!

Parkleken Paradiset har fått sitt namn av ett litet torp som redan finns på platsen. Lekmodulerna för lekmiljön är unika och konstnärligt utformade enheter med kopplingar till områdets historia från 1600-talet fram till 1900-talet. De är skapade av konstnären och lekparksspecialisten Tor Svae och hans företag Torsk Produktion. Tor Svae har stor erfarenhet av att skapa temamiljöer, däribland Bryggartäppan på Södermalm i Stockholm, Mulle Meckparken i Järvastaden och Lekparken Banankontakt i Bålsta.

Parkleken Paradiset ska vara tillgänglig året om för alla som vill, både familjer och skolor, såväl under som efter slottets öppettider. Sommartid kommer det att finnas en museivärd som ansvarar för den pedagogiska verksamheten och de besökande barnen kommer bland annat att få hjälpa till att odla, rensa, vattna och skörda. Här finns också käpphästar, pärlpyssel och utklädning.

Två barn som leker i parkleken.
Foto: Ola Myrin, Skoklosters slott/SHM.

Spårvagn och stora verktyg

I lekmiljön ingår en paviljong baserad på en liten trämodell från 1600-talet som finns inne i slottet, och en hästdragen spårvagn som baseras på de hästskjutsar som forslade runt besökare på området under 1900-talet. Här finns också en balansbana bestående av överdimensionerade verktyg inspirerade av de riktiga verktyg som finns bevarade inne i slottet, exempelvis hyvel, såg och navare.

Odling för miniodlare

Det byggs även ett mindre växthus, ett liknande dem som tidigare har funnits på platsen, samt ett antal odlingslådor. Odlingarna ska återskapa ett representativt urval av de nytto- och prydnadsväxter som har funnits på Skokloster från 1600-talet och fram till våra dagar. Lekmiljön avskärmas med hjälp av en häck av humlestörar, likt äldre tiders humleodlingar.

Både lekmiljön och den publika verksamhet som Skoklosters slott bedriver där sommartid är kostnadsfri.

Ett barn som vattnar växter i en pallkrage i Parkleken paradiset.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM.