En elev som sitter med en läsplatta där en av lektionerna på plattformen Sveriges historia visas
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM.
  1. Start
  2. Besök oss
  3. Skola
  4. Sveriges historia – en kostnadsfri digital resurs

Sveriges historia – en kostnadsfri digital resurs

Sveriges historia riktar sig till mellan- och högstadiet, men kan med fördel användas i andra årskurser också. Materialet presenteras som lektioner. Till varje lektion hör en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia.

Lektion – Nya Sverige

I det här lektionsmaterialet får eleverna fördjupade kunskaper om Sveriges koloniala historia genom att följa en resa till Nordamerika och till en koloni som Sverige hade i Delaware under 1600-talet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden.

Lektionsmaterial

Utgå från lektionen på sverigeshistoria.se och för dig som pedagog finns även en lärarhandledning.

Lektion – Vad krigade Danmark och Sverige om?

En lektion om en outnyttjad bomb och lite om vad som ligger bakom krigen mellan Danmark och Sverige på 1600-talet.

Koppling till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Kampen om den politiska makten i Norden.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Lektionsmaterial

Utgå från lektionen på sverigeshistoria.se och för dig som pedagog finns även en lärarhandledning.