Skoklosters-slott-växthus-2

Växthuset

Under 1600-talet fungerade även trädgården som en viktig representationsmiljö och för adeln utgjorde trädgårdskonsten ett centralt ämnesområde av stor betydelse.

Målet var att manifestera sin makt genom att skapa harmoniska och estetiskt tilltalande trädgårdsmiljöer. Besökarna skulle mötas av dramatiska siktlinjer, blickfång, lusthus, symmetriska buxbomsbroderier och dyrbara ovanliga växer. För det sistnämnda behövdes en växthusanläggning och på kartor från sent 1600-tal finner vi ”Trädgårdsbyggningen" eller "Kryddstugan," placerad söder om slottet. Bygganden tjänade som förvaringsutrymme åt trädgårdsredskap men också som övervintringsplats för ömtåliga växter, undan kyla, väder och vind. 

Enligt en inventarieförteckning från 1723 förvarades där 4 stycken små lagerbärsbuskar, 30 stycken fikonträd, 2 stycken rosmarinträd, 5 stycken nejliketräd och 2 stycken buxbomsträd. Dessa var planterade i lådor eller krukor och flyttades sedan ut i parken när väderförhållandena tillät det.

Skoklosters-slott-växthus

Växthusanläggningen genomgick över tid förändringar i utformning, men på en karta från 1880 kan två växthus fortfarande urskiljas på den ursprungliga södra sidan om slottet och så förblir det fram tills att verksamheten avvecklas efter mitten av1900-talet.

Idag lever historien vidare, om än i en betydligt mindre skala, i det nyuppförda växthuset inom Paradisets lekmiljö.