1. Start
  2. Barockfesten – en utställning om något storslaget

Barockfesten – en utställning om något storslaget

Föreställ er kanonernas timslånga mullrande salut, smattrande trumpetfanfarer som introducerar ännu en ny maträtt, skådespelare & narrar som rör sig lätt kring borden, osande stekar, griljerade svanar, söt konfekt, kryddat vin – ett myller av förnäma gäster. Det är barockfesten. Nu 300 år senare manar vi fram minnet av detta prunkande överflöd genom de föremål som finns kvar på Skoklosters slott.

Föreställ er kanonernas timslånga mullrande salut, smattrande trumpetfanfarer som introducerar ännu en ny maträtt, skådespelare och narrar som rör sig lätt kring borden, osande stekar, griljerade svanar, söt konfekt, kryddat vin och ett myller av förnäma gäster. Det är barockfesten. Nu, trehundra år senare, manar vi fram minnet av detta prunkande överflöd genom de föremål som finns kvar på Skoklosters slott. Det är en  utställning om något storslaget.

En maktmanifestation
På 1600-talet, barockens århundrade, hölls banketter – barockfester – för att fira vunna segrar, slutna fredstraktat eller med anledning av diplomatiska förbindelser. Ansvariga för dessa tillställningar var kungamakten och aristokratin.

Banketten kan ses som en teaterscen där makt och rikedom manifesterades på ett konstfullt och spektakulärt sätt. Tillsammans med dans, musik och fyrverkerier utgjorde den en storslagen helhet. Deltagarna i banketten spelade sina officiella roller där rang och ära betonades. Denna del av utställningen visas i slottets bottenvåning.

Fredsbankett och ett festbord av idag.
Utställningen fortsätter i en annan form i Kungssalen, en trappa upp. Här visas en suggestiv scen ur den svenska fredsbanketten i Nürnberg 1649, där slottets byggherre, Carl Gustav Wrangel deltog.

I Brahematsalen har vi dukat upp ett festbord av idag. Lars Eriksson, formgivare av måltider, står för dukningen, influerad av barocken men med dagens konsthantverk.

Visas från 6 juni till 27 september 
Barockfesten, sommarens utställning på Skoklosters slott öppnar den 6 juni och visas fram till 27 september. Den dagen firar vi i Sveriges nationaldag i samarbete med Håbo kommun.

Fler pressbilder läggs ut successivt. 
Pressvisningar i vernissageveckan torsdag och fredag, dvs 4-5 juni, är press välkomna att titta på utställningen, kontakta press@lsh.se 

Barockfesten – en liten utställning om något storslaget

Fotograf: Erik Lernestål
Pokalen som Carl Gustav Wrangel (Skoklosters slotts byggherre) fick i gåva av staden Nürnberg 1648. Där står ”Willkommen ihr Herren” Barockfesten - Nu, trehundra år senare, manar vi fram minnet av detta prunkande överflöd genom de föremål som finns kvar på Skoklosters slott. Det är en liten utställning om något storslaget. Visas på Skoklosters slott 6/6-27/9 2015.

Himmelsglob tillverkad i Willem Blaeus verkstad i Amsterdam 1602.

Fotograf: Erik Lernestål
Willem Blaeu,1571-1638, var en av den världsberömde astronomen Tycho Brahes elever, blev en av de mest tongivande karttillverkarna i Europa. I enlighet med tidens tankesätt tillverkades glober i par; en himmels-, en jordglob. Globerna tjänstgjorde som hjälpmedel för geografiska beräkningar. Glober var en symbol för vetenskapligt intresse, ekonomiskt välstånd & god smak för rika män i Europa.

Sjöastrolabium, holländsk tillverkning från 1626, troligen inköpt av Carl Gustaf Wrangel

Fotograf: Erik Lernestål
Carl Gustaf Wrangel 1613-1676 var framgångsrik officer både inom armén och marinen, blev med tiden både fältmarskalk och riksamiral. Föremål i instrumentkammaren och böcker i Wrangels bibliotek visar att han hade mer än ett yrkesmässigt intresse för navigation. De tre sjöastrolabierna på Skokloster utgör världens största samling; endast 19 sjöastrolabier finns bevarade från 15- och 1600-talen.

Sjöastrolabium, holländsk tillverkning från 1626, troligen inköpt av Carl Gustaf Wrangel

Fotograf: Erik Lernestål
Ett sjöastrolabium används genom att hålla instrumentet, ca 5 kg,med ena tummen genom toppringen, på utsträckt arm och vrida siktet till dess polstjärnan blir synlig genom bägge sikthålen. Polstjärnans höjd över horisonten kan sedan avläsas på gradskalan. Med hjälp av ytterligare höjdmätningar av t.ex. solen och gradtabeller kan fartygets position bestämmas.

Ett par chopiner, styltskor, från tidigt 1600-tal

Fotograf: Erik Lernestål
Bruket av chopiner, fr arabiska chippin, korkek, härleds till 1400-talets slut. Främst i det spanska & italienska kvinnomodet. En bild från 1610 visar att även män bar platåskor.Möjligen kan de till en början ha tjänat som skydd mot smutsiga gator. Debatten om modet var för prostituerade eller inte pågår bland dräkthistoriker. De är ganska samstämmiga att det krävdes hjälp för att hålla balansen.

Klubba från ursprungsbefolkningen i Nya Sverige, nuv. Delaware, ca 1650

Fotograf: Erik Lernestål
Klubban är troligen en gåva från kolonins guvernör Johan Printz,1592-1663, till greve Per Brahe d.y.,1602-1680. De föremål som finns i Skoklosters samlingar inbegriper ett par klubbor och några huvudprydnader. Det är inte helt klarlagt vilken stam de kommer från, heller inte genom vilka händer de kommit till Sverige.

Krucifix av buxbom och päronträ, 1600-talets mitt

Fotograf: Erik Lernestål
Den äldsta uppgiften visar att krucifixet stod i bönekammaren, ett rum som inte längre finns i slottet. Den är sannolikt av tyskt ursprung, från 1600-talets mitt. Förmodligen från en katolsk region, i södra Tyskland. I de protestantiska staterna i Tyskland brukade man endast använda kors. Svenska kyrkan hade en katolsk estetik under 1600-talet, trots att Sverige var helt protestantisk.

Carl Jan Granqvist föreläser på Skoklosters slott

Fotograf: Susanne Kronholm
Carl Jan Granqvist är fil.dr. Hc Örebro Universitet, Professor em. vid Stavangers Universitet, fd gästgivare, vinimportör, entreprenör, skribent, underhållare, ledamot i många styrelser, medlem i flera akademier och i många föreningar, svenska och utländska.

Barockfesten på Skoklosters slott

Fotograf: Erik Lernestål
”Willkommen ihr Herren” står att läsa på pokalen som Carl Gustav Wrangel (Skoklosters slotts byggherre) fick i gåva av staden Nürnberg 1648. Nu, trehundra år senare, manar vi fram minnet av detta prunkande överflöd genom de föremål som finns kvar på Skoklosters slott. Det är en liten utställning om något storslaget. Visas på Skoklosters slott 6/6-27/9 2015.