1. Start
  2. Barockfestens dans & vett och etikett söndag den 6 september på Skoklosters slott

Barockfestens dans & vett och etikett söndag den 6 september på Skoklosters slott

”När du väl satt dig till bords lägg händerna på var sida om tallriken och inte ovanpå densamma…Ta emot det som bjuds med tre fingrar eller håll fram din tallrik för att ta emot det.” Om vett och etikett vid barockens måltid berättar intendent Ingalill Jansson. Föreläsningen kombineras med en dansuppvisning med dansgruppen Pied en l'air, dansgruppen som specialiserat sig på historisk dans.

Med anledning av utställningen Barockfesten ägnas söndagen den 6 september åt vett och etikett vid barockens måltid och hur dansen gestaltades under 1600-talet.

När du väl satt dig till bords lägg händerna på var sida om tallriken och inte ovanpå densammaTa emot det som bjuds med tre fingrar eller håll fram din tallrik för att ta emot det. Om vett och etikett vid barockens måltid berättar intendent Ingalill Jansson. Redan på 1500-talet publicerades en vett och etikettbok som fick stor spridning och som även innehöll ett kapitel om bordsskick

Föreläsningen kombineras med en dansuppvisning med dansgruppen Pied en l'air,  som är specialiserad på historisk dans.  

På Skoklosters slott, en av världens främsta barockslott den 6 september kl 13.30 

Barockfestens dans & vett och etikett söndag den 6 september på Skoklosters slott

Barockfestens dans, en uppvisning med dansgruppen Pied en l´air

Fotograf: Ulrika Boström