1. Start
  2. Historiska hus – en unik miljö att bevara – housekeeping på Skoklosters slott

Historiska hus – en unik miljö att bevara – housekeeping på Skoklosters slott

Passa på att besök oss i helgen, 7-8 september, och få en inblick hur det är att sköta om ett helt slott. Vi har valt att kalla det för Housekeeping – mer än vanlig städning. Else von Essen, den sista slottsfrun ger en specialvisning, 7/9, under rubriken Slottsfrun berättar – så gjorde vi för. Hon var bosatt på slottet fram till mitten av 1960-talet. Slottets konservatorer ger specialvisningar

Passa på att besök oss i helgen, 7-8 september, och få en inblick hur det är att sköta om ett helt slott. Vi har valt att kalla det för Housekeeping – mer än vanlig städning. Else von Essen, den sista slottsfrun ger en specialvisning under rubriken Slottsfrun berättar – så gjorde vi för. Hon var bosatt på slottet fram till mitten av 1960-talet.

- Min ambition med dagarna är att verkligen belysa och berätta om vad vi gör för att bevara detta fantastiska slott för eftervärlden, säger Lotta Lindley, slottsfogde och möbelkonservator och fortsätter, vi konservatorer arbetar hela tiden med dessa bevarandefrågor utifrån våra olika kompetensområden och det känns jätteroligt att kunna visa och informera om detta. Båda dagarna ger vi specialvisningar under teman som Att arbeta mot tidens tand och Att städa för framtiden.  Vi som gör dessa är  jag och kollegorna  Ann-Cathrin Rothlind, målerikonservator och Ann Hallström papperskonservator som,
säger Lotta Lindley.

Lördag 7 september

11:15  Vanlig visning
11:30 Ann Hallström, konservator – Att arbeta mot tidens tand
12:15 Engelsk visning, vanlig
13:00 Else von Essen Slottsfrun berättar –så gjorde vi förr
14:00 Ann Hallström, konservator – Att arbeta mot tidens tand
14:15 Vanlig visning
15:00 Ann-Cathrin Rothlind, konservator och Lotta Lindley, Slottsfogde,
konservator –Att städa för framtiden

 Söndag8 september
11:15  Vanlig visning
11:30 Ann Hallström, konservator – Att arbeta mot tidens tand
12:15 Engelsk visning
13:00 Ann-Cathrin Rothlind, konservator och Lotta Lindley, Slottsfogde, konservator  –Att städa för framtiden
14:00 Ann Hallström, konservator – Att arbeta mot tidens tand
14:15 Vanlig visning
15:00 Ann-Cathrin Rothlind, konservator och Lotta Lindley, Slottsfogde,
konservator  –Att städa för framtiden

 

 Skoklosters slott 


Historiska hus – en unik miljö att bevara – housekeeping på Skoklosters slott