1. Start
  2. Internationellt museipris till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet för öppet bildarkiv

Internationellt museipris till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet för öppet bildarkiv

Vi kan stolt meddela att Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) har vunnit guldmedalj vid American Alliance of Museums stora prisgala MUSE Awards 2014. Priset delades ut i den helt nya kategorin Open Content. Priset gavs för myndighetens arbete med att tillgängliggöra museernas bildarkiv under öppna licenser.

Vi kan stolt meddela att LivrustkammarenSkoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) har vunnit guldmedalj vid American Alliance of Museums stora prisgala MUSE Awards 2014.

Priset delades ut i den helt nya kategorin Open Content. Priset gavs för myndighetens arbete med att tillgängliggöra museernas bildarkiv under öppna licenser. Bildarkivet omfattar över 40 000 bilder och sedan mars 2013 finns dessa tillgängliga för nedladdning och fri användning.

American Alliance of Museums (AAM) är en stor organisation med 21 000 amerikanska museer som medlemmar. MUSE Awards priser har tidigare tilldelats framstående museer som Smithsonian och Museum of Modern Art (MoMa) i New York.

Prisceremonin ägde rum söndagen den 18 maj 2014 under AAM:s årsmöte i Seattle. Karin Nilsson, chef för enheten Digitala museet, och Fredrik Andersson, Digital samordnare, var på plats och tog emot priset.

Se relaterade pressmeddelanden för mer information om LSH:s öppna bildarkiv.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet mottar internationellt museipris

Fotograf: Riksutställningar
Karin Nilsson, chef för enheten Digitala museet och Fredrik Andersson, Digital samordnare, mottag priset på plats i Seattle under American Association of Museums Annual Meeting. Här med glasplaketten där det står "Recognition of the Highest Standards of Excellence in the Use of Media & Technology". Foto: Riksutställningar.