1. Start
  2. Kom in på museet och ta en titt – var du än befinner dig…

Kom in på museet och ta en titt – var du än befinner dig…

Nu ligger panoramabilderna över våra museer – Skoklosters slott, Livrustkammaren och Hallwylska museet - äntligen uppe. Som webbesökare kan du ”gå runt” och bekanta dig med Skoklosters slott, ett av världens främsta barockslott från den svenska stormaktstiden på 1600-talet, den kungliga historien i Livrustkammaren och det storstilade Hallwylska palatset från sekelskiftet 1900

Nu ligger panoramabilderna över våra museer -  Skoklosters slottLivrustkammaren och Hallwylska museet - äntligen uppe. Som webbesökare kan du  ”gå runt” och bekanta dig  med Skoklosters slott, ett av världens främsta barockslott från den svenska stormaktstiden på 1600-talet, den kungliga historien i Livrustkammaren i stämningsfulla källarvalv och det storstilade Hallwylska palatset från sekelskiftet 1900. 

Fotograferingen är en del av Google Art 
ProjectGoogle Art Project är ett internationellt konstprojekt där museer världen över kan visa upp sina samlingar för en större publik. I ett första skede visade vi utvalda ”highlights” ur samlingarna. Nu har Google rest runt med en särskild kamera och fotograferat interiörer. Var och en som inte kan besöka museet fysiskt, kan ändå få en upplevelse och bild av museet.

Når alla ...
Projektet är en del i vårt tillgänglighetsarbete. För oss är tillgänglighet viktig för att nå grupper som på grund av olika funktionshinder har svårt att besöka museet. Som statliga museer är det också viktigt att nå ut till alla landsändar i Sverige.  Skoklosters slotts, Livrustkammarens och Hallwylska museets samlingar tillhör alla och ska kunna upplevas av alla som är intresserade.

Internationell arena 
Deltagandet i Google Art Project och Museum View-fotograferingen är också ett sätt att locka besökare, inte minst internationella turister, som får en chans att bilda sig en uppfattning om museet innan de kommer till Sverige. De vackra bilderna bjuder in och väcker lust att utforska våra miljöer och föremål.

Titta själv, här har ni oss!

http://www.google.com/culturalinstitute/collection/skokloster-castle?projectId=art-project

http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-royal-armoury-sweden?projectId=art-project

http://www.google.com/culturalinstitute/collection/hallwyl-museum?projectId=art-project

Faktaruta:
 Skoklosters slott bildar tillsammans med Livrustkammaren och Stiftelsen Hallwylska museet en myndighet vars uppgift är att bevara och berätta om vårt kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Kom in på museet och ta en titt – var du än befinner dig…