1. Start
  2. Kvinnorna träder fram i ny utställning och bok

Kvinnorna träder fram i ny utställning och bok

I Skoklosters slotts historieskrivning har kvinnorna hittills kommit i skymundan. I sommarens nya utställningen Slottsfruar och klostersystrar - kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster ges för första gången en samlad bild av dessa kvinnors stora betydelse för Skokloster under 750 år. Utställningen invigs och öppnar den 22 juni. Samtidigt släpps en ny publikation med fördjupad kunskap i ämnet.

Pressvisning onsdag 22 juni kl 10.30 på Skoklosters slott

- Det är en stor händelse i Skoklosters historia när de kvinnor som har levt och verkat här, från medeltidens nunnor till 1900-talets slottsfruar, får träda fram ur historiens dimslöjor, säger Jessica Söderqvist, tf museichef på Skoklosters slott.

Utställningen och publikationen är resultatet av ett längre kunskapsuppbyggnadsprojekt som synliggör ny forskning om slottsfruarna och klostersystrarna.

- Att de nu har studerats och beskrivits bidrar till en större förståelse för hur kvinnor inom samhällets högre skikt har verkat genom flera århundraden, säger Annika Williams, huvudproducent för utställningen och redaktör för publikationen.

Från föräldralös till slottsfru

Projektet är också ett firande av Skoklosters slotts första slottsfru Anna Margareta von Haugwitz som 2022 föddes för 400 år sedan. Hon gjorde en anmärkningsvärd resa; från att som barn ha varit föräldralös i trettioåriga krigets Tyskland slutade hon sina dagar som riksrådshustru och grevinna. Tillsammans med maken Carl Gustaf Wrangel lät hon uppföra Skoklosters slott 1654 och hennes roll att leda hushållet var betydelsefull. Anna Margareta von Haugwitz hade makt och inflytande, och hennes avtryck märks tydligt i slottet än idag.

Portrtt p frsta slottsfrun Anna Margareta von Haugwitz

Efter henne kom fler slottsfruar att ge liv till Skoklosters slott – kvinnor som tillfört sociala nätverk, egendomar och ekonomiskt kapital.

- Slottsfruarna har haft stor betydelse för såväl samlingarnas utformning som bevarande. De har vårdat och förvaltat Skoklosters kulturarv till nästa generation, säger Annika Williams.

Nya kvinnoroller

Den nya utställningen fokuserar på teman som äktenskapets betydelse, socialt ansvarstagande, ledarskap och sökande efter nya kvinnoroller. Här visas föremål ur samlingarna, som med nya berättelser får kvinnorna att framträda tydligare i Skoklosters historia. Det är allt från medeltida guldskinnsbroderi, porträtt och vävda tapeter till juveler och jaktvapen. I utställningen finns också föremål ur privata samlingar som tidigare inte visats publikt, så som porträtt målade av Bruno Liljefors och Henrique Medina – och klänningar av den franske modeskaparen Jean Patou.

Under sommaren kommer slottets programverksamhet att lyfta teman kopplat till utställningen och publikationen. 

Pressvisning 22 juni kl 10.30. Vänligen anmäl dig till emma.agrahn@shm.se
Om inte tiden för pressvisningen passar går det bra att höra av sig till pressansvarig för ev besök vid annat tillfälle.

Om Slottsfruar och klostersystrar


Utställningen Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster öppnar 22 juni kl 15.00 med en invigning öppen för allmänheten. Tal av idéhistoriker Karin Tegenborg Falkdalen, visning av utställningen och riduppvisning med ridgruppen Riding Sisters By Choice. Utställningen visas i gästrumsvåningen.
Samtidigt släpps publikationen Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster genom århundranden. Redaktör Annika Williams. Boken finns att köpa i museibutiken fr om 22 juni. 


I samband med utställningen håller Skoklosters slott flera föredrag om områdets kvinnohistoria, från medeltidens nunnor till 1900-talets slottsfruar.

Föredrag om Anna Margareta von Haugwitz
27 augusti kl 14.00
Intendent Andreas Olsson håller ett föredrag om Anna Margareta von Haugwitz på Skoklosters slott.

Panelsamtal: Att vara slottsfru på 1900-talet: Om Wera och Hermine von Essen
10 september kl 14.00
Tillsammans med Carl-Ulrik, Else och Richard von Essen. Moderatorer är intendent Annika Williams och intendent Inger Olovsson.

Föredrag: Klostersystrarna på Skokloster. Med förste antikvarie Pia Bengtsson Melin i Skoklosters kyrka.

24 september kl 14.

Margaretadagen
20 juli
Slottsfrun Anna Margareta von Haugwitz firar år 2022 sin 400-åriga födelsedag. Därför erbjuder vi alla ”Margaretor” fri entré till sommarens nya utställningen på Margaretadagen.

Mer på Skoklosters slott i sommar:

Skoklosters slott

Öppet dagligen med slottsvisningar och familjeverksamhet,  1 juni - t o m 31 augusti kl 11-17.

Nationaldagen
6 juni

Fira nationaldagen i Skokloster med familjefest på området! Halvtimmesvisningar i slottet.
Teater Tummeliten spelar föreställningen Petter och hans fyra getter i slottet och en stråktrio underhåller i Brahematsalen.

För barn och unga
Paradiset

Öppet 6 juni-14 augusti kl 12-16.30
Slottsfogdens kåltäppa. Kreativt skapande, käpphästar, odling.

Riddarläger
30 juni – 3 juli. Bli en väpnare! Från 8 år. Endast föranmälan.

Tornerspel
29 juli - 31 juli.
Nordic Knights tillsammans med Skoklosters slott arrangerar ett familjeäventyr på slottet. Tornerspel, beridet bågskytte medeltida marknad, svartkrutsskytte och mycket mer. Barn under 6 år går in gratis.

Konstkuben
6 aug – 4 sept Sensommaren 2022 gästar den turnerande Konstkuben Skoklosters slott med konstnären Mattias Bäcklins verk med tydliga kopplingar till naturen. Konstkubens tema 2022 är Hemmet – vad är ett hem?

Empirbal
Lördag 20 augusti kl 18. Grevinnan Aurora Brahe bjuder till bal på slottet. Endast förköp.

Kullehusteatern Sommarteatern
I sommar turnerar Kullehusteatern i Roslagen med Rovdjuret. Föreställningen är baserad på Anton Tjechovs novell. Spelas på Skokloster 30/6 kl. 19.00, 21/7 kl.19.00, 11/8 kl 18.

Utställningsbild Slottsfruar och klostersystrar

Fotograf: Statens historiska museer (CC BY)

Slottsfruar och klostersystrar rum 1

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Porträtt av Anna Margareta von Haugwitz målat av den flamländske konstnären Anselm van Hulle omkring 1649. Hon är avbildad i helfigur med Nürnbergs rådhus i bakgrunden. Gestaltning av historisk dräktmodell från 1600-talets mitt. Gestaltningen är baserad på mönster av modeller som är snarlika den dräkt Anna Margareta von Haugwitz bär på porträttet. Sömnad Petri Tigercrona. Bakom syns porträtt av Anna Margareta von Haugwitz och Carl Gustaf Wrangels barn.

Slottsfruar och klostersystrar Hermine von Essen

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Porträtt av Hermine von Essen och delar av den privata samlingen med festkläder, flera av dem med etikett Jean Patou, fransk modedesigner.

Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster genom århundraden

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Ny bok: Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster genom århundraden. Redaktör Annika Williams.

Slottsfruar och klostersystrar rum två

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Porträtt av Eva Catharina Sack och Stina Piper i gästrumsvåningen, rum Antwerpen. Porträttet av Eva Catharina Sack har tillskrivits konstnären Johan Henric Scheffel (1690–1781) Jakob Björck utförde porträttet av Stina Piper efter en pastell av rokokomålaren Gustaf Lundberg mellan 1750–1780.

Slottsfruar och klostersystrar medeltidens kvinnor

I tornrummet berättar utställningen om klostersystrar och visar föremål från Historiska museets samlingar, fynd som gjordes när Ruinen Flasta mur grävdes ut 1967.

Porträtt Aurora Vilhelmina Koskull

Fotograf: Statens historiska museer (CC BY)
Porträtt av slottsfrun Aurora Vilhelmina Koskull. Kopia signerad av Carl Wilhelm Nordgren efter original av Olof Johan Södermark.

Snörnål av guld

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Snörnål av guld med ett hjärta och Margareta Grips graverade initialer. Snörnålen har troligen använts för att snöra hennes snörliv. På nålens andra sida finns makens initialer ingraverade. Äktenskapet med Margareta Grip stärkte Herman Wrangels band till den svenska högadeln. Visas i utställningen.

Jaktvapen

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Anna Margareta von Haugwitz jaktbössa. Jakt var en populär sysselsättning även för aristokratins damer under 1600-talet. Även jaktridning var en populär motionsform för adelskvinnor. Visas i utställningen.

Timglas

Fotograf: Statens historiska museer (CC BY)
Timglas med ställning av silver. Timglaset är graverat med Margareta Juliana Wrangels initialer. I sitt testamente 1701 bestämde Margareta Juliana att Skoklosters slott skulle bli ett fideikommiss. Tack vare hennes beslut har slottet med sina inventarier bevarats i sin helhet till eftervärlden. Visas i utställningen.

Porträtt Anna Margareta Von Haugwitz.

Fotograf: Helena Bonnevier/Skoklosters slott/SHM (Public domain)
Porträtt av Anna Margareta von Haugwitz utfört av den flamländske konstnären Anselm van Hulle (1601-1674/1694), omkr. 1649. Med den Westfaliska freden 1648 tog det trettioåriga kriget slut. Carl Gustaf Wrangel deltog i fredskongressen i Nürnberg. Anna Margareta är här avbildad med Nürnbergs rådhus i bakgrunden. Bakom henne syns en pelare och ett rött draperi – vanliga attribut i högreståndsporträtt vid denna tid.

Slottsfrun Juliana Wrangel

Fotograf: Statens historiska museer (CC BY)
Porträtt av Margareta Juliana Wrangel utfört av David Klöcker Ehrenstrahl (1628-1698), senare delen av 1600-talet. Efter fadern, Carl Gustaf Wrangels död, fortsatte Margareta Juliana, tillsammans med sin make, att färdigställa slottet och trädgården.

Riding Sisters by Choice

Fotograf: Helena Bonnevier/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Ridgruppen Riding Sisters by Choice visar akademisk ridkonst.

Skoklosters slott

Fotograf: Jens Mohr/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Skoklosters slott

Barn tittar in i ofullbordade salen

Fotograf: Jens Mohr/Skoklosters slott/SHM (CC BY)
Barn tittar in i ofullbordade salen