1. Start
  2. ​Måltiden i tid och rum, föredrag med Carl Jan Granqvist på Skoklosters slott

​Måltiden i tid och rum, föredrag med Carl Jan Granqvist på Skoklosters slott

Carl Jan Granqvist föreläser om ”Från krig till fred" söndag den 23 augusti kl 14 på Skoklosters slott . Den svenska barockmåltiden i Nürnberg lade grunden till dagens måltidspolitik. Barockens måltider var ett allkonstverk, och ingick i begreppet statskunskap. Ännu idag sorteras det akademiska ämnet måltidskunskap in under fakulteten Samhällsvetenskap och Filosofi.

Carl Jan Granqvist föreläser om ”Från krig till fred" söndag den 23 augusti kl 14 på Skoklosters slott. Den svenska barockmåltiden i Nürnberg lade grunden till dagens måltidspolitik. Barockens måltider var ett allkonstverk, och ingick i begreppet statskunskap. Ännu idag sorteras det akademiska ämnet måltidskunskap in under fakulteten Samhällsvetenskap och Filosofi.

 Om barockens måltidsfantasterier kåserar Carl Jan Granqvist om. Och även om ambitionen att bygga upp ett centrum för europeisk måltidshistoria i Sverige, där nutidens problematik möter gårdagens gastronomiska fantasteri.

År 2014 fattade EU-parlamentet beslut om att värna europeisk gastronomi. Anledningen är att frihandelsavtalet mellan Europa och USA är under förhandling, och genmanipulerade livsmedel kommer inom en snar framtid att överskölja europeiska konsumenter.

Utställningen Barockfesten visas på Skoklosters slott fram till 27 september 

Carl Jan Granqvist föreläser på Skoklosters slott

Fotograf: Susanne Kronholm
Carl Jan Granqvist är fil.dr. Hc Örebro Universitet, Professor em. vid Stavangers Universitet, fd gästgivare, vinimportör, entreprenör, skribent, underhållare, ledamot i många styrelser, medlem i flera akademier och i många föreningar, svenska och utländska.

Barockfesten – en liten utställning om något storslaget

Fotograf: Erik Lernestål
Pokalen som Carl Gustav Wrangel (Skoklosters slotts byggherre) fick i gåva av staden Nürnberg 1648. Där står ”Willkommen ihr Herren” Barockfesten - Nu, trehundra år senare, manar vi fram minnet av detta prunkande överflöd genom de föremål som finns kvar på Skoklosters slott. Det är en liten utställning om något storslaget. Visas på Skoklosters slott 6/6-27/9 2015.

Barockfesten på Skoklosters slott

Fotograf: Erik Lernestål
”Willkommen ihr Herren” står att läsa på pokalen som Carl Gustav Wrangel (Skoklosters slotts byggherre) fick i gåva av staden Nürnberg 1648. Nu, trehundra år senare, manar vi fram minnet av detta prunkande överflöd genom de föremål som finns kvar på Skoklosters slott. Det är en liten utställning om något storslaget. Visas på Skoklosters slott 6/6-27/9 2015.