1. Start
  2. Skoklosters slott bygger ny lekmiljö för barn

Skoklosters slott bygger ny lekmiljö för barn

Nu pågår bygget av en helt ny lekmiljö på Skoklosters slott - Parkleken Paradiset. Parklekens unika lekmoduler har kopplingar till områdets historia och är utformade av konstnären och lekparksspecialisten Tor Svae. Invigning sker under områdets nationaldagsfirande den 6 juni.

Med Parkleken Paradiset skapar vi en fantasifull och spännande plats där barnen samtidigt lär sig genom lek. När barnen vistas i miljön får de en förnimmelse av platsens historia, de känner den i sin kropp och med alla sina sinnen, säger Jessica Söderqvist, museichef på Skoklosters slott.

Två av slottets prioriterade målgrupper är barn i sällskap med vuxna och elever och lärare i mellanstadiet. Genom att utveckla en lekmiljö stärker Skoklosters slott sitt erbjudande till de yngre besökarna. Satsningen är också en del av museets strategiska arbete där visionen lyder: ”Vi ger dig en oförglömlig upplevelse på en historisk plats”. 

– Där lyfter vi tydligt vikten av den historiska miljön och det var vägledande för den fysiska utformningen av Parkleken Paradiset, säger Jessica Söderqvist.

Spårvagn och stora verktyg

Parkleken Paradiset ligger på slottets södra sida och har fått sitt namn av ett litet torp som redan finns på platsen. Lekmodulerna för Parkleken Paradiset är unika och konstnärligt utformade enheter med kopplingar till områdets historia från 1600-talet fram till 1900-talet. De är skapade av konstnären och lekparksspecialisten Tor Svae och hans företag Torsk Produktion. Tor Svae har stor erfarenhet av att skapa temamiljöer, däribland Bryggartäppan på Södermalm i Stockholm, Mulle Meckparken i Järvastaden och Lekparken Banankontakt i Bålsta.

 Det har varit en ynnest att bidra till detta projekt. Det är viktigt för oss att skapa möjlighet till rörelse i våra lekparker, och i den här miljön kan besökarna klättra och balansera på stora verktyg som är kopior av riktiga verktyg från slottet. Det är verkligen något alldeles extra, säger Tor Svae och fortsätter:

Skokloster slott är en fantastisk miljö, så levande och rik på historia. Samarbetet med slottet har varit ett rent nöje.

I lekmiljön ingår en paviljong baserad på en liten trämodell från 1600-talet som finns inne i slottet, och en hästdragen spårvagn som baseras på de hästskjutsar som forslade runt besökare på området under 1900-talet. Här finns också en balansbana bestående av överdimensionerade verktyg inspirerade av de riktiga verktyg som finns bevarade inne i slottet, exempelvis hyvel, såg och navare.

Det byggs även ett mindre växthus liknande dem som tidigare har funnits på platsen, samt ett antal odlingslådor. Odlingarna ska återskapa ett representativt urval av de nytto- och prydnadsväxter som har funnits på Skokloster från 1600-talet och fram till våra dagar. Lekmiljön avskärmas med hjälp av en häck av humlestörar, likt äldre tiders humleodlingar.

Skisser, modeller och ritningar till Parkleken Paradiset har tagits fram i dialog med slottets personal, i synnerhet slottsfogde Lotta Lindley, och markägaren Statens fastighetsverk. Även Håbo kommun har stöttat det initiala idéarbetet. Föreningen Skoklosters slotts vänner har bidragit med medel.

Kostnadsfritt för alla

Parkleken Paradiset ska vara tillgänglig året om för alla som vill, både familjer och skolor, såväl under som efter slottets öppettider. Sommartid kommer det att finnas en museivärd som ansvarar för den pedagogiska verksamheten och de besökande barnen kommer bland annat att få hjälpa till att odla, rensa, vattna och skörda. Här finns också käpphästar, pärlpyssel och utklädning.

Både lekmiljön och den publika verksamhet som Skoklosters slott bedriver där sommartid är kostnadsfri.

– Ambitionen är att Parkleken Paradiset ska vara en välkomnande mötesplats för både barn i närområdet och alla de tusentals barn från andra delar av Sverige och utlandet, som besöker Skoklosters slott varje år, säger Jessica Söderqvist.

Planerad premiär av Parkleken Paradiset är den 6 juni 2024, på nationaldagen, som traditionsenligt firas på Skokloster.

För mer information, kontakta museichef Jessica Söderqvist.
Jessica.Soderqvist@shm.se
+4684023083

Parkleken Paradiset

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM

Parkleken Paradiset

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM

Parkleken Paradiset

Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM

Parkleken Paradiset

Fotograf: Ola Myrin, Skoklosters slott/SHM

Parkleken paradiset_stuga

Fotograf: Jens Mohr/Skoklosters slott/SHM
Vid det lilla torpet på slottets södra sida utökas barnverksamheten med en parklek. Här kan barnen också pyssla, odla och leka med käpphästar.

Häst parleken paradiset

Fotograf: TORSK Produktion AB
I Lekmiljön ingår en hästdragen spårvagn som baseras på de hästskjutsar som forslade runt besökare på området under 1900-talet. Fotot är en work in progress-bild från Tor Svaes ateljé.

Balansbana Parkleken Paradiset.

Fotograf: TORSK Produktion AB
I parkleken finns en balansbana bestående av överdimensionerade verktyg inspirerade av de riktiga verktyg som finns bevarade inne i slottet, exempelvis hyvel, såg och navare. Fotot är en works in progress-bild från Tor Svaes ateljé.

Spårvagn Parkleken paradiset

Fotograf: TORSK Produktion AB
I Lekmiljön ingår en hästdragen spårvagn som baseras på de hästskjutsar som forslade runt besökare på området under 1900-talet. Fotot är en work in progress-bild från Tor Svaes ateljé.