1. Start
  2. Skoklosters slott - ett nav i Östersjöregionen

Skoklosters slott - ett nav i Östersjöregionen

Sommarutställningen 2011 beskrev i ord och bild närmare 50 slott runt Östersjön, men också med föremål från Skoklosters slott Alla de nio östersjöländerna fanns representerade med text. Skoklosters slott, med sina mångfasetterade samlingar, har en relation till de flesta av dem.

KOKLOSTERS SLOTT ETT NAV I ÖSTERSJÖREGIONEN
- För alla ”slottsfans”!

Sommarutställningen 2011 beskrev i ord och bild  närmare 50 slott runt Östersjön, men också med föremål från Skoklosters slott.  Alla de nio östersjöländerna fanns representerade med text. Skoklosters slott, med sina mångfasetterade samlingar, har en relation till de flesta av dem. Det kan gälla jaktbesticket från hertigen av Kurland i nuvarande Lettland, ett porträtt av kung Adolf Fredrik som föddes på slottet Gottorf i Schleswig-Holstein i Tyskland eller med världens största tegelslott Malbork i Polen där ett par av Skoklosters ägare under korta perioder residerade.  

Slotten ingår alla i föreningen The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea som bildades för drygt 20 år sedan. Sverige och Skoklosters byggherre Carl Gustaf Wrangel var ofta i blodig konflikt med länderna på andra sidan Östersjön. Men tack vare kontakterna och de många roven finns ett flertal föremål bevarade som annars skulle ha försvunnit i våra grannländers krigiska historia. 

För mer information kontakta pressansvarig:

Margareta Berglund Hamngren 08 402 30 15, press@lsh.se 

Skoklosters slott - ett nav i Östersjöregionen