1. Start
  2. Skoklosters slotts boksamling nu i Libris!

Skoklosters slotts boksamling nu i Libris!

Ett samarbetsprojekt mellan Skoklosters slott och Kungliga biblioteket som pågått från och till i ett decennium avslutas i dagarna när Skoklosters äldre boksamling nu finns registrerad i den nationella söktjänsten Libris. Det innebär att idag finns drygt 17 700 Skoklosterböcker representerade i Libris bibliotekssytem.

Ett samarbetsprojekt mellan Skoklosters slott och Kungliga biblioteket som pågått från och till i ett decennium avslutas i dagarna när Skoklosters äldre boksamling nu finns registrerad i den nationella söktjänsten Libris. Det innebär att idag finns drygt 17 700 Skoklosterböcker representerade i Libris bibliotekssystem.

Internationell publik
- Genom Libris-projektet tillgängliggör vi information om Skoklosters boksamling för en internationell publik. På det sättet hoppas vi också i förlängningen kunna samla in nya uppgifter från t.ex. forskare som inte har känt till vår samling tidigare, säger intendent Monica Sargren.

Omfattande boksamling från olika sekler
Skoklosters boksamling består huvudsakligen av böcker från 1500 och 1600-talet. Hela perioden från den tidigaste boktryckartiden (1450-1500) fram till mitten av 1800-talet finns representerad. Boksamlingen består av flera delbibliotek från släkterna Wrangel, Brahe, Bielke och Scheffer. Den omfattar en rad olika ämnesområden och språk och ger en spännande inblick i såväl det adliga bildningsidealet som Europeisk litteratur- och vetenskapshistoria.

Libris-projektet har kunnat genomföras med medel från Riksbankens jubileumsfond.

Sök efter Skoklosters böcker i Libris

Skoklosters boksamling finns även sökbar på Internet via myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets samlingsdatabas 

Läs intendent Monica Sargrens gästblogg på  Digitala museets blogg!

Digitala museet, en enhet i myndigheten för Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, tillgängliggör kulturhistorien i den digitala världen, med utgångspunkt i våra samlingar. Det kompletterar verksamheten i de fysiska museerna, på vår webbplats och i sociala medier genom att erbjuda fördjupningar om föremål, teman, händelser och personer och bjuder in till historiedialog.

www.skoklostersslott.se

 

 

 

 

Skoklosters slotts boksamling nu i Libris!