Karta över Europa från 1672.

Öppet bildarkiv

Ladda ner bilder gratis!

Skoklosters slotts bildarkiv på nätet är öppet och fritt för var och en att använda. Det ligger tillsammans med Livrustkammarens och Hallwylska museets bildarkiv (läs mer om den nya myndigheten här) Bilderna är licensierade med så kallade Creative Commons-licenser som anger vad användaren får göra och vilken information som ska följa med bilden.

Sök i bildarkivet »

På Wikimedia Commons

En stor andel av bilderna finns också tillgängliga på Wikimedia Commons. På så sätt når vi ut till en större publik, både nationellt och internationellt. Informationen om samlingarna och bilderna hittar du också på museiportalen Kringla. Dessutom kan vem som helst använda materialet och bygga appar och andra tillämpningar via Riksantikvarieämbetets webbservice K-Samsök.

Till bilderna på Wikimedia Commons

Med hjälp av Vinnova

Det öppna bildarkivet har gjorts möjligt genom finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, inom ramen för den så kallade Öppen data-utlysningen.