Om myndigheten

Skoklosters slott är en del av myndigheten Statens historiska museer. Myndigheten har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.Ett gemensamt kulturarv

I myndigheten ingår även följande museer:

Myndigheten bedriver dessutom arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna.

För mer information om myndigheten