Om myndigheten

Skoklosters slott är en del av myndigheten Statens historiska museer. Myndigheten har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.Ett gemensamt kulturarv

I myndigheten ingår även följande museer:

Arkeologerna

Myndigheten bedriver dessutom uppdragsverksamheten Arkeologerna.

För mer information om myndigheten