Boksläpp!

Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster genom århundraden

I närmare 750 år har kvinnor verkat, haft inflytande och tagit ansvar på Skokloster. Från det slutna kvinnolivet bakom klostermurarna i det medeltida klostret till slottsfruarnas insatser för den adliga egendomen. Även i tider när maken formellt sett var hushållets överhuvud förväntades makan sköta mycket av den dagliga driften. Via kvinnorna skapades nätverk och egendomar överfördes mellan släkterna.

Flera av slottsfruarna har varit aktiva i samlingarnas utformning och bevarande. Därmed har slottsfruarna påverkat vår bild av Skoklosters slott och dess samlingar i dag. Med fokus på teman som äktenskapets betydelse, socialt ansvarstagande, ledarskap och nya kvinnoroller följer vi i spåren av slottsfruar och klostersystrar. En hittills undanskymd historia på Skokloster berättas med utgångspunkt i dessa kvinnor.

Publikationens 15 artiklar är rikt illustrerade. Boken finns att köpa i museibutiken från och med 22 juni 2022.

Redaktör: Annika Williams
Antal sidor: 192
Pris: 149 kronor