Kalendarium

Preliminärt program för 2021

21 mars

Planerad utomhusaktivitet.

24 april

Föreläsning nr 1 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid. Att bo i ett slott. Else von Essen berättar i ett samtal med Bengt Kylsberg.Slottet/Kyrkan.

9 maj

Stadsvandring Uppsala.

15 maj

Årsmöte eventuellt i partken vid slottet med efterföljande catering lunch.

5 juni

Skovandring från vikingatid till nutid 10 – 12. Utställningen i slottet Drömparken öppnar eventuellt.

12 - 13 juni

Weekendresa till Dalarö och Waxholms fästning samt. Bogesunds slott och Braheättens begravningskyrka Östra Ryd.

21 augusti (preliminärt)

Specialvisning av möbler i Skoklosters Slott kl 11.00. Max 20 personer.

29 augusti

Festmiddag i Slottet. Tema Ätten Brahe, möjligen får vi träffa några av ättens medlemmar.

6-12 september

Vännernas höstresa till Skottland.

26 september

Föreläsning nummer 2 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid. Hur genomfördes detta gigantiska project?

24 oktober

Föreläsning nr 3 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid.

13-14 november

Resa till Nora med besök på Lages Tapetserarverkstad.

21 november

Föreläsning nummer 4 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid. Bengt Kylsberg berättar om Ätten Brahe.

Svenska