Konservatorer och forskare som sitter med förstoringsglas på seminariet.
Foto: Jens Mohr, Skokloster slott/SHM.
  1. Start
  2. Om oss
  3. Forskning och kunskapsuppbyggnad
  4. Conserving Canvas – Skokloster Summer Institute
Internationellt seminarium

Conserving Canvas – Skokloster Summer Institute

Skoklosters slott fick 2018 det prestigefyllda anslaget från Getty Foundation. För anslaget anordnades ett internationellt seminarium 3 juni – 15 juni 2019 för konservatorer och intendenter.

Det var totalt 16 yrkesverksamma konservatorer och intendenter fick möjligheten att delta i det 13 dagar långa seminariet. Föreläsningar och workshops i konservering och samlingsförvaltning leddes av en internationell grupp erfarna specialister inom området.

Seminariet leddes av Skoklosters slotts konservator Ann-Cathrin Rothlind som projektledare och intendent Annika Williams som programansvarig.

En konservator som tittar och analyserar ett konstverk.
En konservator som föreläser.
En konservator som tittar och analyserar ett konstverk.

Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer/SHM.

Om J. Paul Getty Trust och Getty Foundation

J. Paul Getty Trust är en internationell institution med kulturella och filantropiska uppdrag inom bildkonstenI J. Paul Getty Trust ingår J. Paul Getty Museum, Getty Research Institute, Getty Conservation Institute och Getty Foundation. De program som förvaltas av J. Paul Getty Trust utgår från Getty Center i Los Angeles och Getty Villa i Malibu.

Getty Foundation fullföljer Getty Trusts filantropiska mission genom att stödja såväl institutionella som enskilda initiativ vars syfte är att bidra till ökad förståelse och bevarande av bildkonsten i Los Angeles och globalt. Genom strategiskt utdelade anslag stärker Getty Foundation konsthistoria som global vetenskaplig disciplin, uppmuntrar till tvärvetenskaplig praktik inom konservering, ökar tillgängligheten till samlingar i museer och arkiv samt utvecklar såväl samtida som framtida ledare inom bildkonsten.

Om Getty Foundation