Tapet ur Skoklosters slott samling.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).
  1. Start
  2. Om oss
  3. Forskning och kunskapsuppbyggnad
  4. Skokloster as a Laboratory of Collection Studies
Forskningssamarbete

Skokloster as a Laboratory of Collection Studies

Under 2017 utfördes ett forskningssamarbete på Skoklosters slott för att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö på slottet under titeln ”Skokloster as a Laboratory of Early Modern Studies”.

I workshopen deltog forskare från Stockholms universitet och University of Illinois at Urbana-Champaign som tillsammans med forskarutbildade och intendenter vid Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) aktivt arbetar med Skoklosters slotts samlingar av böcker, vapen och konst. Olika discipliner fick mötas och workshopen resulterade i nya kunskaper om 1600-talets världsbild och det kulturarvsskapande som pågått på Skokloster sedan dess.

Projektet avslutades 2017.