En person som går på en vandringsstig utanför Skoklosters slott.
Foto: Ola Myrin, Skoklosters slott/SHM (CC BY).
  1. Start
  2. Om oss
  3. Forskning och kunskapsuppbyggnad
  4. Understanding the Conditions Facing Heritage in the Hybrid Market
Forskningsprojekt

Understanding the Conditions Facing Heritage in the Hybrid Market

I projektet studerades kulturarvsinstitutioner som jobbar med historiska hus och kulturarvsmiljöer. Bland annat undersöktes hur dessa påverkades utifrån olika affärsmodeller ur den privata sektorn.

Studien använde etnografiska metoder för att undersöka möjligheter och problem dessa institutioner möter när de arbetar i en blandekonomi. Projektet lyfter frågor som hur museerna väljer ut vilka och vems kulturarv som är värda att visas och vems kulturarv som prioriteras när budgeten är tight.

Fokus för studien var fyra kulturarvsinstitutioner i Sverige:

Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetet och drevs av professor Tom O’Dell, Lunds universitet och docent Lizette Gradén, Lunds universitet/intendent och forskningssamordnare vid SHM.

Projektet avslutades 2019.

Om projektet på Lunds universitets webbplats