Inv. Nr: 1730

Carl Gustaf Wrangel

Carl Gustaf Wrangel föddes 1613 i Stenhuset på Skokloster. Han kom redan i unga år att följa sin fars karriär, yrkesmilitärens.

Carl Gustaf var inte en lärd man, men han var utomordentligt väl underrättad. Han läste tidningar och fick brev med politiska, militära, ekonomiska och kulturella nyheter från köpmän, diplomater och nyhetsagenter i Europa.

Porträtt av Carl Gustaf i svart rustning hållande en stav i höger hand. Han är fetlagd, har långt, mellanbrunt hår och en mustasch.
Oljemålning av Matthäus Merian, 1662. Skoklosters slott/SHM (PDM).

Framgångsrik militär karriär

Tack vare faderns kontakter och inflytande fick Carl Gustaf en bra start i karriären. Redan vid 22 års ålder utnämndes han till överste. Tre år senare var han generalmajor. Hans militära bana blev under de följande tio åren mycket framgångsrik. Under en kort period 1646 hade han ansvaret för de svenska trupperna i trettioåriga kriget.

Wrangels framgångar var inte endast inom armén. År 1644 ledde han lyckosamt en svensk-holländsk flotta mot den danska flottan. Ungefär tio år senare var han såväl general som amiral.

Ett porträtt av Carl Gustaf till häst. Han håller en värja i höger hand och är klädd i gul jacka och bröstharnesk av stål. På huvudet har han en hatt mer fjädrar.
Oljemålning av David Klöcker Ehrenstrahl, 1652. Skoklosters slott/SHM (PDM).

Slottet manifesterar makten

Drottning Kristina utnämnde honom till generalguvernör över svenska Pommern 1648. Samma år blev han kansler för Greifswalds universitet. År 1651 blev han greve över Salmis i östra Finland. Att bygga Skoklosters slott var ett självklart och viktigt steg för att manifestera hans makt.

Under slutet av sitt liv hade Wrangel dålig hälsa. Carl Gustaf Wrangel dog 1676 på slottet Spyker på Rügen. Eftersom en adelsmans begravning var påkostad och omständlig dröjde det till 1680 innan begravningsgudstjänsten hölls i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Därefter skeppades kistan till Skokloster för att läggas i familjegravkoret.

Ett valv med flera dammiga likkistor.
Det Wrangelska gravkoret i Skoklosters kyrka. Carl Gustaf Wrangels kista är prydd med ett stort krucifix och vapensköldar. Foto: R. Turander, Skoklosters slott/SHM.