Ett antal egendomliga föremål som ligger i en träkista.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Från Nya Sverige

I Wrangels rustkammare finns ett antal unika dräktdetaljer och klubbor från ursprungsbefolkningen i nuvarande Delaware.

Inventarieförteckningen som skrevs 1710 beskriver dem som:

Två Indianiske handgewär, det ena med ett ansichte frampå, litet beensatt och en Foot back på, det andra Heel slätt; en indiansk peruk; två Indianske räf hufwun röda.

Föremålens väg till Skokloster är inte helt klarlagd. Vi vet däremot att de kommer från kolonin Nya Sverige. På 1600-talet tillhörde området de två stammarna Lenape och Susquehannock. Större delen av regionen kontrollerades dock av engelska och holländska representanter.

En liten del av nuvarande Delawareflodens sträckning var under några få decennier på 1600-talet en svensk koloni med namnet Nya Sverige. Johan Printz hade blivit utnämnd till guvernör 1642.

En pälsklädd, rund sak med vargkäftar och två svansar.
Foto: Helena Bonnevier, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Johan Printz hade, genom köp eller påtryckningar, ett antal föremål från urinvånarna i sin rustkammare. Det borde rimligtvis ha funnits fler föremål i andra samlingar i Sverige på 1600-talet.

Efter Printz död 1663 sändes ett antal av hans ”indianske antikviteter” till Per Brahe den yngre När Per Brahe dog 1680 ärvdes hans ägodelar av brorsonen Nils Brahe den yngre som också var greve Wrangels svärson. Det är möjligen dessa föremål som nu befinner sig på Skokloster.

En klubba av trä. Yttre änden av klubban är formad som ett ansikte.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).