Detalj av en målning som föreställer en person med stor vit krage.
Foto: Erik Lernestål, SHM (CC BY).

Porträtt av hovpersonal

Carl Gustaf Wrangel hade ett stort antal anställda och personer som tillhörde hans hov. Två av dem blev avporträtterade.

Narren Heinrich Hasenberger var en av dem. Hasenbergers uppgift var att underhålla sin herre och hans gäster. Ofta ställde han också till med förtret och drev med gäster och herrskap. År 1651 målade Wrangels hovmålare David Klöcker en svit målningar med hovnarren i olika sinnesstämningar.

Två av porträtten finns på Skokloster, medan ett finns på Nationalmuseum. Det beror på att tavelsamlingen och många andra delar av husets föremål delades upp efter Wrangels död.

Enligt tidens tänkesätt bestod människan av fyra kroppsvätskor: svart galla, gul galla, slem och blod. De vätskorna hade sin motsvarighet i olika sinnesstämningar: melankolisk (deprimerad), kolerisk (argsint), flegmatisk (trög) och sangvinisk (gladlynt). De tre befintliga målningarna skulle kunna föreställa Hasenberger som flegmatisk, kolerisk och sangvinisk. Det skulle innebära att en saknas.

Tre olika porträtt på en man med vit krage
Porträttet till vänster från Nationalmuseum, de två övriga från Skoklosters slott. (PDM)

Ytterligare en av Wrangels hovpersonal blev avporträtterad. Den kortväxte kapellmästaren Gabriel.

Målning av en fiolspelande kortväxt man med svart rock.
Okänd konstnär, 1650-tal. Skoklosters slott/SHM (PDM).

Fler föremål ur Skoklosters samlingar