Understanding the Conditions Facing Heritage in the Hybrid Market

Ny studie med fokus på kulturarv

I det här projektet studeras hur kulturarvsinstitutioner, som jobbar med historiska hus och kulturarvsmiljöer, påverkas när affärsmodeller hämtade ur den privata sektorn appliceras på verksamheten. Studien använder etnografiska metoder för att undersöka de möjligheter och problem dessa institutioner möter när de arbetar i en blandekonomi. Hur påverkar nya modeller och yttre krav och förväntningar hur man framställer kulturarvet? Hur väljer museerna ut vilka och vems kulturarv som är värda att visas? Vems kulturarv prioriteras när budgeten är tight? Fokus för studien är fyra kulturarvsinstitutioner i Sverige: Skoklosters slott, Hallwylska museet, Kulturen i Lund och Kulturens Östarp.

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och drivs av professor Tom O’Dell, Lunds Universitet och docent Lizette Gradén, Lunds universitet/intendent och forskningssamordnare vid SHM.

Kontakt
Thomas.odell@kultur.lu.se
Lizette.graden@kultur.lu.se