Bild på vävda tapeter med bildmotiv.

Forskningssamarbete

Under 2017 har ett forskningssamarbete på Skoklosters slott genomförts för att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö på slottet under titeln ”Skokloster as a Laboratory of Early Modern Studies”.

I workshopen deltar forskare från Stockholms universitet och University of Illinois at Urbana-Champaign som tillsammans med forskarutbildade och intendenter vid Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) aktivt arbetar med Skoklosters slotts samlingar av böcker, vapen och konst. Olika discipliner får mötas och workshopen kommer att leda till nya kunskaper om 1600-talets världsbild och det kulturarvsskapande som pågått på Skokloster sedan dess.