Grupp med personer som står framför en staty

Skoklosters Slotts Vänner

Föreningen Skoklosters Slotts Vänner bildades i mars 1998 i syfte "att stimulera, fördjupa och bredda den nationella och internationella kunskapen om och intresset för Skoklosters slott". 

Medlemskap i Skoklosters vänner

Som medlem i Skoklosters Slotts Vänner blir du inbjuden till spännande kulturhistoriska upplevelser. Specialvisningar av slottet och dess samlingar, föreläsningar, resor till svenska slott och herresäten, resor till stormaktstidens Europa med anknytning till Skokloster samt fester i slottsmiljö är några av inslagen i föreningens många aktiviteter.

Förmåner

 • Fri entré till Skoklosters slott
 • Fritt lån av audioguide
 • 25 procent rabatt på museets egna produkter i Skoklosters slotts museibutik
 • 50 procent rabatt på de program som Skoklosters slott själv arrangerar, t ex föredrag.
 • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang

Medlemsavgifter

 • Familjemedlem 450 kr per år
 • Enskild medlem 300 kr per år
 • Studerandemedlem 150 kr per år
 • Företagsmedlem 5 000 kr per år

Betala medlemsavgift
För att betala faktura uppge plusgiro: 139 95 15-4

Kontakt

Ordförande Christer Nilsson e-post: c.n@bredband2.com

Styrelse

 • Christer Nilsson, ordförande
 • Else von Essen, vice ordförande
 • Göran Holmberg, kassör
 • Marie Deijfen, sekreterare
 • Christina Florén
 • Bengt Kylsberg
 • Richard von Essen
 • Jessica Söderqvist, tf museichef

Revisorer: Christina Bellander, Ingemar Nordström
Valberedning: Ulf Bellander (sammankallande), Göran Huldtgren, Rolf Söderlind.

Årsberättelse 

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2020