Grupp med personer som står framför en staty

Skoklosters Slotts Vänner

Föreningen Skoklosters Slotts Vänner bildades i mars 1998 i syfte "att stimulera, fördjupa och bredda den nationella och internationella kunskapen om och intresset för Skoklosters slott". 

Program

Vi anordnar frekvent aktiviteter under året. Alla aktiviteter presenteras i vårt kalendarium.

Nyhetsbrev

Skoklosters Slotts Vänners nyhetsblad

Medlemskap i Skoklosters vänner

Som medlem i Skoklosters Slotts Vänner blir du inbjuden till spännande kulturhistoriska upplevelser. Specialvisningar av slottet och dess samlingar, föreläsningar, resor till svenska slott och herresäten, resor till stormaktstidens Europa med anknytning till Skokloster samt fester i slottsmiljö är några av inslagen i föreningens många aktiviteter.

Förmåner

 • Fri entré till Skoklosters slott, inklusive utställningar (visning 30 kronor)
 • Fritt lån av audioguide
 • 20 procent rabatt på alla produkter i Skoklosters slotts museibutik
 • 50 procent rabatt på de program som Skoklosters slott själv arrangerar, till exempel föredrag
 • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang

Medlemsavgifter

 • Familjemedlem 450 kronor per år
 • Enskild medlem 300 kronor per år
 • Studerandemedlem 150 kronor per år
 • Företagsmedlem 5 000 kronor per år

Betala medlemsavgift
Plusgiro: 139 95 15-4
Swish: 123 60 40 166
Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Kontakt

Ordförande Christer Nilsson e-post: c.n@bredband2.com
Vänföreningens e-postadress: skoklostersvanner@gmail.com

Styrelse

 • Christer Nilsson, ordförande
 • Else von Essen, vice ordförande
 • Göran Holmberg, kassör
 • Marie Deijfen, sekreterare
 • Christina Florén
 • Bengt Kylsberg
 • Richard von Essen
 • Jessica Söderqvist, vikarierande museichef

Revisorer: Ingemar Nordström, Maria Nordström
Valberedning: Ulf Bellander (sammankallande), Göran Huldtgren, Charlotta Medin.

Årsberättelse 

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret (pdf)