Kalendarium

Inställt: preliminärt program för 2020

Feb 29 Årsmöte i hörsalen Armémuseum kl 11.15

Apr 25 (prel) Föreläsning nr 1 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid,
hur bygger man ett slott?

Maj 6 - 11 Skoklosters slotts Vänners vårresa till Det svenska Pommern

Maj 16 (prel) Specialvisning av en del av samlingarna i Skoklosters Slott

Jun 13 - 14 Weekendresa till Dalarö och Waxholms fästning med samt Bogesunds
slott och Braheättens begravningskyrka Östra Ryd

Aug 1 (prel) Specialvisning av möbler i Skoklosters Slott

Aug 30 Festmiddag i slottet

Sep 7 – 13 Höstresa till skotska slott och whiskydestillerier

Sep 26 (prel) Föreläsning nr 2 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid,
hur bygger man ett slott?

Okt 24 (prel) Föreläsning nr 3 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid,
Braharna ägare av Skoklosters slott under 254 år, vilka var de?

Nov 21 (prel) Föreläsning nr 4 i serien Ett slottsbygge under stormaktstid,
hur är det att bo i ett slott?

Med reservation för ändringar av preliminärt angivna datum.

Svenska