Närbild av en trämodell av slottet.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Modeller av olika slag

I Wrangels rustkammare står ett flertal modeller, bland annat av Wrangels slott Gripenberg och Skokloster. Därtill finns modeller av krigsredskap och skepp. Dessa modeller har förmodligen använts som studie- och samtalsobjekt.

Den italienske diplomaten Lorenzo Magalotti noterade vid sitt Sverigebesök 1674 att Carl Gustaf Wrangel sysselsatte sig med att bygga modeller. Tyvärr finns inga skriftliga belägg för att någon av modellerna i rustkammaren är av Wrangels hand.

En modell i närbild.
Modell av mörsare tillverkad av Laurentius Mayer 1647. Har tillhört C. G. Wrangel. Längd: 29,5 cm. Foto: Skoklosters slott/SHM (CC BY).
Modell i närbild.
Modell av en så kallad spansk ryttare, ett hinder mot beridna soldater, tillverkad under andra hälften av 1600-talet. Höjd: 21 cm. Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Den mycket detaljerade modellen över Skoklosters slott tillverkades år 1657 i Pommern, sannolikt av snickaren Barthel Volkland. Modellen var ett komplement till byggnadsritningarna och skulle användas för att underlätta arbetet med slottsbygget. Varje våningsplan går att lyfta bort och man kan se interiören.

Modell av Skoklosters slott.
Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY).